Familie en vrienden

De mensen die dicht bij u staan, spelen een belangrijke rol in uw leven. Dat is het geval als u zelfstandig woont, maar óók wanneer u bij Lyvore gaat wonen. Wij betrekken uw naasten op diverse manieren en momenten bij onze zorg voor u. 

Zorgleefplan

Nadat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor u een indicatie heeft afgegeven, stellen wij samen met u een individueel zorgleefplan op. Bij voorkeur bespreken we dat plan ook met uw familie en vrienden. Twee keer per jaar bespreken we dit zorgleefplan met u en ook dan stellen we de aanwezigheid van iemand uit uw directe omgeving op prijs. 

Bezoek

Woont u bij Lyvore, dan kunt u uiteraard gasten ontvangen wanneer u dat wilt. Bezoektijden kennen we niet.

Dagcentra

Woont u zelfstandig, dan kan uw verzorging in sommige gevallen veel vragen van uw mantelzorgers. De dagcentra van Lyvore kunnen een uitkomst zijn om uw mantelzorgers wat ruimte voor zichzelf te geven. In sommige gevallen is ook respijtzorg mogelijk. Een vrijwilliger of zorgverlener neemt dan bij u thuis een aantal uren de zorg over van uw mantelzorger(s). 

Informatie

Lyvore besteedt veel aandacht aan informatie en advies voor de mensen die voor u zorgen. Zo is er een jaarlijkse cursus in het omgaan met mensen met dementie. Ook over een ziekte als diabetes is veel informatie beschikbaar. Voor praktische vragen over de dagelijkse gang van zaken op de locaties van Lyvore kunnen uw familieleden en vrienden uiteraard altijd terecht bij onze zorgmedewerkers. 

Mantelzorg

Bij Lyvore bieden we u de zorg die u nodig hebt, maar dat kunnen we niet alleen. Wij gaan ervan uit dat uw familie en vrienden diverse activiteiten en werkzaamheden op zich nemen. 

Voor vragen omtrent uw betrokkenheid in de rol als mantelzorger, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseurs.
 

Lyvore

(088) 356 00 00

info@lyvore.nl

Bezoekadres 

Dalplein 2, 3762 BP Soest

Postadres

Postbus 152, 3760 AD Soest


We helpen u graag!

Algemeen: (088) 356 00 00
Cliëntadvies: (088) 356 00 88

Zorg aan huis Amersfoort: (088) 356 00 57
Zorg aan huis Baarn: (088) 356 00 58
Zorg aan huis Soesterberg: (088) 356 00 59
Zorg aan huis Soest (088) 356 00 56

of stuur ons een e-mail via het contactformulier.