Vrienden van Lyvore 

De betrokkenheid van lokale particulieren en organisaties bij ons werk is groot. Dat blijkt onder meer uit het feit dat er drie vriendenstichtingen om Lyvore heen staan. De Vrienden van Daelhoven, de Vrienden van Stichting Zorgcentra Soest / Soesterberg en de Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth zijn voor ons van grote betekenis. 
Onze vriendenstichtingen werven fondsen en zamelen geld in om de mensen die op de locaties van Lyvore wonen, op verschillende manieren een klein extraatje te bieden. Het gaat daarbij om middelen en activiteiten, die niet vanuit het reguliere budget worden betaald. U kunt denken aan ontspanning en recreatie, maar ook aan wooncomfort en een inspirerende en gastvrije uitstraling.
Aan de basis van het vermogen van de vriendenstichtingen liggen vrijwillige bijdragen van bewoners, vrienden en familieleden, subsidies, schenkingen, legaten en opbrengsten uit eigen acties of acties van derden. 
Het bestuur van iedere vriendenstichting is samengesteld uit personen, die  daartoe gevraagd zijn, op grond van hun verschillende maatschappelijke achtergronden en/of interesses. Zij doen dit werk op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. Het directiesecretariaat van Lyvore biedt secretariële ondersteuning.

Wilt u onze vriendenstichtingen helpen, dan kan dat met een financiële bijdrage op een van onderstaande bankrekeningen:

  • Stichting “Vrienden van Daelhoven”: NL95 RABO 0142 6286 97
  • Stichting VriendenZorgcentra Soest/ Soesterberg: NL42 SNSB 0853 7466 48 
  • Stichting 'Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth: NL51 INGB 0652 6728 17

Lyvore beschikt over een ANBI-aanwijzing/registratie waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. 
De beschikbare jaarrekening van Vrienden St. Elisabeth 2016 kunt u hier inzien.
Het financieel overzicht van de Vrienden van Daelhoven 2016  kunt u hier inzien.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat: 088) 356 00 00 of het contactformulier invullen en opsturen. 

Lyvore

(088) 356 00 00

info@lyvore.nl

Bezoekadres 

Dalplein 2, 3762 BP Soest

Postadres

Postbus 152, 3760 AD Soest


We helpen u graag!

Algemeen: (088) 356 00 00
Cliëntadvies: (088) 356 00 88

Zorg aan huis Amersfoort: (088) 356 00 57
Zorg aan huis Baarn: (088) 356 00 58
Zorg aan huis Soesterberg: (088) 356 00 59
Zorg aan huis Soest (088) 356 00 56

of stuur ons een e-mail via het contactformulier.