Cliënttevredenheidsonderzoek

Lyvore stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening. Jaarlijks toetsen wij daarom de tevredenheid van de cliënt zodat wij deze gegevens kunnen gebruiken om de zorgverlening goed te laten aansluiten bij uw wensen en behoeften.


Door op onderstaande link te klikken komt u bij het cliënttevredenheidsonderzoek 2017.

link

NB: er wordt als eerste gevraagd uw naam in de vullen. Dit is niet verplicht. Om door te kunnen gaan met het invullen van de vragenlijst kunt u volstaan met het invullen van een willekeurige letter.

Hartelijk dank voor uw medewerking.