tarieven630x300

Tarieven

In Nederland hebben we diverse wetten die de zorg en de financiering daarvan regelen. Een groot deel van de kosten komt voor rekening van de overheid, maar in veel gevallen betaalt u ook een eigen bijdrage. Wat de kosten voor u precies zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, de zorg die u nodig hebt, uw ziektekostenverzekering en uw indicatie.


Wettelijke regelingen - eigen bijdrage

De meeste kosten voor zorg worden betaald uit het budget voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (WLZ).
Voor de WMO betaalt u een eigen bijdrage, volgens de eigen bijdrageregeling Zorg zonder Verblijf. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren zorg dat u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en brengt die ook bij u in rekening. Woont u nog thuis en maakt u gebruik van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of koopt u particulier zorg in, dan is het Lyvore die de kosten bij u in rekening brengt.
De collega’s van Cliëntadvies kunnen u op weg helpen om inzicht in uw eigen bijdrage te krijgen.

Meer informatie is te vinden op de volgende websites: Over de WMO kunt u meer informatie krijgen bij het WMO-loket van uw gemeente.

 


Prijslijst Lyvore

De zorg en ondersteuning van Lyvore vallen voor een groot deel onder de hierboven genoemde wettelijke regelingen. Daarnaast zijn er aanvullende producten en diensten die u op eigen kosten bij ons kunt kopen. In onze algemene prijslijst vindt u daarvan een overzicht. De kosten voor de (aanvullende) zorg aan huis vindt u in prijslijst Zorg aan huis. 

Lyvore

(088) 356 00 00

info@lyvore.nl

Bezoekadres 

Dalplein 2, 3762 BP Soest

Postadres

Postbus 152, 3760 AD Soest


We helpen u graag!

Algemeen: (088) 356 00 00
Cliëntadvies: (088) 356 00 88

Zorg aan huis Amersfoort: (088) 356 00 57
Zorg aan huis Baarn: (088) 356 00 58
Zorg aan huis Soesterberg: (088) 356 00 59
Zorg aan huis Soest (088) 356 00 56

of stuur ons een e-mail via het contactformulier.