Aangepaste bezoekregeling

Vanwege preventie tegen het coronavirus hebben bewoners helaas al lang geen bezoek meer kunnen ontvangen. Dat is een vervelende situatie voor iedereen, contact met elkaar is zo belangrijk. Gelukkig konden vanaf 2 juni een groot aantal locaties starten met Ontmoeten op maat en is sinds 8 juni de aangepaste bezoekregeling van start gegaan.

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken rondom de aangepaste bezoekregeling.

 

Maatwerk

Wij zijn heel blij dat we weer zijn gestart met de aangepaste bezoekregeling. Dat is fijn voor u, uw naaste en voor onze medewerkers. Cruciaal is wel dat we dit op een veilige manier organiseren en gezondheidsrisico’s voor uw naaste, mede-cliënten, medewerkers en uzelf zoveel mogelijk beperken. Leest u daarom alle informatie goed door en neemt u vooraf de gezondheidschecklist af.

De regeling is niet voor alle locaties tegelijk en vraagt maatwerk. Daarom heeft u van de manager zorg van de locatie waar uw naaste woont een brief of mail ontvangen. In die brief vindt u onder andere de startdatum van het bezoek, de voorwaarden waaronder het bezoek kan plaatsvinden, welke mogelijkheden er zijn voor het bezoek en andere locatie-specifieke zaken. 

Een aantal voorwaarden voor bezoek

  • Voor alle locaties zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:
  • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner of er kan worden gewandeld.
  • Een bewoner kan 1x per week een uur bezoek ontvangen (in een volgende fase kan dit, afhankelijk van de ontwikkelingen worden uitgebreid).
  • Wij vragen aan u bij voorkeur een dezelfde, vaste bezoeker te laten zijn.
  • Voordat u op bezoek komt, vragen wij de gezondheidschecklist te doorlopen.
  • Voor bezoek aan bewoners bij wie het niet mogelijk is zich aan de geldende richtlijnen te houden (zoals het houden van minimaal 1,5 meter afstand, geen fysiek contact) worden door de organisatie mondkapjes beschikbaar gesteld. Wanneer dit van toepassing is, wordt u hierover geïnformeerd.

Bij een verdenking van of besmetting met het coronavirus op de locatie van uw naaste wordt de bezoekregeling per direct opgeschort. U wordt in dat geval geïnformeerd.
Wij houden ons aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de handreiking van Actiz.

Onderaan deze pagina leest u ook wanneer de afspraak niet door kan gaan.

Hoe werkt de bezoekregeling?

Alle details leest u in de brief die u ontvangt van de zorgmanager. Daarin staat ook beschreven hoe u een afspraak kunt maken.

Ook wandelen is mogelijk

In de bezoekregeling is het ook mogelijk om te wandelen, als iemand dat kan of wenst. Hierbij wordt de richtlijn gevolgd die in de handreiking staat: Waar mogelijk moet men zich aan de afstand (1,5 m) houden. Er mag gewandeld worden op het terrein rondom de locatie. Daarbij is het advies om drukke plaatsen te vermijden. Wanneer een bewoner zelfstandig naar buiten kan, dan kan deze ook onder de zelfde voorwaarden wandelen.

Ontmoeten in een tent

Op een aantal locaties is het daarnaast nog steeds mogelijk elkaar in een tent of buiten te ontmoeten, bij de locatie waar uw naaste woont. In de tent is een afscheiding geplaatst, veelal door middel van tafels, waardoor men tenminste 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Bij de tent is een begeleider aanwezig. Deze helpt het ontmoeten prettig te laten verlopen en zorgt er voor dat voor en na ieder bezoek tafels, stoelen en andere contactoppervlakken worden schoongemaakt. Wilt u vooraf ook de ontmoetingsgregels doorlezen?

Centrale cliëntenraden akkoord met plan bezoekregeling

Het plan versoepeling bezoekregeling dat is gemaakt, is voorgelegd aan de centrale cliëntenraden van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. Zij zijn alle drie akkoord met het plan en hebben een aantal waardevolle adviezen en aanvullingen gegeven die wij uiteraard ook in het plan hebben meegenomen. De link naar dit plan vindt u hier.


Wanneer kan de afspraak niet doorgaan?

Er zijn twee redenen waardoor het bezoek niet kan doorgaan:

1. Heeft u last van een of meer van onderstaande klachten:

  • keelpijn
  • (neus)verkoudheid
  • koorts (38 graden en hoger)
  • grieperig gevoel

Dan vragen wij u uw afspraak uit te stellen totdat u 72 uur klachtenvrij bent.
U kunt ervoor kiezen een ander in uw plaats te laten gaan of u kunt via de planning een nieuwe afspraak inplannen.

Wilt u weten of u kunt bezoeken? Volg dan het schema op deze Gezondheidschecklist.

2. Op locaties waar bewoners worden verdacht van of positief getest zijn op het coronavirus kan geen bezoeken plaatsvinden.

U wordt hierover geïnformeerd en uw afspraak wordt afgezegd. Uiteraard verneemt u ook van ons wanneer het bezoek weer kan worden hervat.

Als u twijfelt of uw naaste het bezoek aankan, neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen het zorgteam.

Lees dit vooraf

Voordat u uw naaste gaat ontmoeten:

Lees alles nog eens na: