Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken twee keer per week actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

 

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 23 februari 2021

Deze update is onderverdeeld in twee hoofdthema’s:

De coronavaccinatie

 • Tweede vaccinatie cliënten.

Algemene corona update

 • Aantal positief geteste cliënten
 • Frequentie update 1e contactpersonen en bewoners
 • Dit jaar geen stemloket op onze locaties

Tweede vaccinatie voor cliënten

Deze week worden de cliënten die enkele weken geleden de eerste vaccinatie hebben ontvangen, voor de tweede keer gevaccineerd. In principe wordt per dag hetzelfde schema aangehouden als tijdens de eerste vaccinatieronde. Uiteraard is, evenals tijdens de eerste ‘ronde’, een specialist ouderengeneeskunde aanwezig voor de observatie.

Aantal positief geteste cliënten

In de week van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari waren er geen cliënten met een positieve uitslag van de coronatest.

In de communicatie van afgelopen weken, hebben we er voor gekozen om de locaties niet expliciet te vermelden. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van contactpersonen, zullen we het aantal besmettingen in de toekomstige updates weer gaan splitsen naar betreffende locatie(s).

Frequentie update 1e contactpersonen en bewoners

De nieuwsberichten en maatregelen nemen momenteel af. Mede daarom is besloten de frequentie van de update voor 1e contactpersonen, bewoners en revalidanten voorlopig te verlagen naar eens per twee weken. De update voor cliënten die thuis wonen, verscheen al minder frequent, namelijk eens per vijf weken.
Mochten de omstandigheden veranderen en de maatregelen wijzigen, verschijnt deze update vanzelfsprekend weer vaker.

Geen stemloket op onze locaties

Afgelopen jaren was het op meerdere van onze locaties mogelijk om te stemmen. Vanwege de extra ‘bewegingen’ die een stemloket op een locatie met zich meebrengt, is dit jaar besloten dit niet te organiseren. Gelukkig is het voor cliënten nog steeds mogelijk iemand te machtigen. Speciaal voor cliënten ouder dan 70 jaar bestaat tevens de optie om per brief hun stem uit te brengen.

Alle cliënten ontvangen tussen 24 februari en 11 maart een brief van de rijksoverheid met meer specifieke informatie. Hierin staat onder meer dat briefstemmen een nieuwe mogelijkheid is om uw stem uit te brengen. Kiezers die per brief mogen stemmen, krijgen twee zendingen. In de eerste zending bevindt zich uw stempas en deze ontvangt u uiterlijk 3 maart aanstaande. De tweede zending ontvangt u voor 11 maart. Hierin zitten de documenten die u nodig hebt om per brief uw stem uit te brengen.

Als u inderdaad per brief wilt stemmen, dan kunt u uw briefstem op twee manieren inleveren; u verstuurt uw briefstem uiterlijk voor 12 maart 17.00uur per post of u levert uw briefstem tussen 10 en 17 maart in bij een van de afgiftepunten in uw gemeente. Dit hoeft u niet persoonlijk af te geven; u kunt ook iemand anders vragen uw briefstem af te geven.

Vanzelfsprekend bestaat ook nog steeds de optie om iemand anders te vragen om namens u te gaan stemmen. Dat kan door middel van een onderhandse of schriftelijke volmacht. Meer informatie over deze mogelijkheid leest u ook in de brief die u voor 11 maart aanstaande ontvangt.

 

Herhaling: bezoekregeling

Voor locaties waar bezoek is toegestaan geldt het volgende:

 • U komt niet op bezoek wanneer u klachten heeft of in afwachting bent van een corona testuitslag,
 • U komt met maximaal 1 persoon op bezoek
 • 2-3 vaste personen per bewoner per week
 • U draagt altijd een (zelf meegenomen) mondmasker gedurende uw bezoek,
 • Alleen bij uitzondering neemt u uw mondmasker af, bijvoorbeeld om te eten of te drinken. Dit kan alleen als er voldoende afstand is tot anderen,
 • U past de algemene hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, neus snuiten in een papieren zakdoek),
 • U registreert uw bezoek bij binnenkomst op de locatie,
 • U neemt de 1,5 meter afstand in acht,
 • Het bezoek kan helaas niet in de huiskamer of in het restaurant plaatsnemen; u komt op bezoek in de kamer van uw naaste.
 • Hierop gelden uitzonderingen voor mantelzorgers die de zorgmedewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld omdat:
  o Deze mantelzorger begeleiding biedt bij het klaarmaken en nuttigen van een maaltijd, of structureel een andere activiteit verricht.
  o Ook hierbij geldt dat de afstand van 1,5 meter tot bewoners en medewerkers kan worden gegarandeerd.
 • Het bezoek neemt de kortste route naar de kamer/appartement van een bewoner en treedt onderweg niet in contact met andere bezoekers, bewoners of medewerkers. Wanneer bezoek iets wil bespreken met het zorgteam, dan worden zij verzocht dit via e-mail of telefonisch doen.

Mocht het bezoek niet in de kamer van uw naaste lukken, dan kunt u met uw naaste naar buiten voor een wandeling.

Op de hele bezoekregeling is een uitzondering van toepassing voor naasten van bewoners die zich in de terminale fase bevinden:
We vinden het belangrijk dat al onze bewoners op een waardige manier afscheid kunnen nemen. De afspraken hierover luiden als volgt:

 • De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.
 • Bij bezoek gaat familie rechtstreeks naar de kamer en komt niet in andere ruimtes.
 • Bezoek maakt gebruik van neusmondmasker en handschoenen. In geval van een verdenking van of een besmetting met het coronavirus, gelden aanvullende beschermende middelen. De organisatie voorziet hierin.
 • De bewoner mag door maximaal twee bezoekers tegelijk worden bezocht. Dit kan worden afgestemd met de eerste contactmedewerker.

Herhaling: mogen bewoners op familiebezoek buiten onze locaties?

Ook hier geldt dat wanneer iemand wordt verdacht van of is besmet met het coronavirus, deze persoon uiteraard niet op familiebezoek kan. Maar hoe zit dat voor anderen?

Op basis van richtlijnen van de Actiz en Verenso raden wij het af om een bewoner mee op familiebezoek te nemen. Wij ontmoedigen familiebezoek ten zeerste.
Mochten bewoners op familiebezoek gaan, dan brengen wij nogmaals de landelijk geldende maatregelen onder de aandacht:

De algemeen geldende richtlijnen van de rijksoverheid:

 • Let op het aantal gasten: bezoek van max. 1 persoon van buiten het eigen huishouden (kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee).
 • Minimaliseer het risico op besmetting door goede hygiëne
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Laat u testen bij klachten en blijf thuis!

Update voor thuiszorg en ontmoetingscentra

Laatste keer bijgewerkt: 18 februari 2021

Test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen, zodat de juiste maatregelen worden getroffen. Wilt u ons ook informeren als u in afwachting bent van een testuitslag.

Quarantaine

Als u in afwachting bent van een testuitslag, bent getest of als er bij u of uw huisgenoot een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, dan is het belangrijk om het advies van de GGD op te volgen. De GGD adviseert in de regel 10 dagen quarantaine bij een positieve besmetting of nauw contact met een besmette persoon. Dit betekent dat u geen bezoek ontvangt en zoveel mogelijk binnen blijft. Op deze manier levert u een belangrijke bijdrage verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding of besmetting te voorkomen?

Het is belangrijk te letten op schone handen en hygiëne bij het hoesten, niezen en snuiten. Allerlei ziektes kunnen worden voorkomen, door:

 • regelmatig uw handen te wassen (minimaal 30 seconden) met zeep;
 • niezen/hoesten in de binnenkant van uw elleboog;
 • papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken, weggooien na gebruik en vervolgens uw handen wassen;
 • geen handen te schudden.
 • 1,5 meter afstand te bewaren
 • het gebruik van een mondkapje in openbare ruimten
 • vermijd drukte en de groepsgrootte is buiten maximaal twee personen
 • nodig maximaal 1 bezoeker van een ander huishouden bij u thuis uit
 • geen bezoek tijdens de zorgverlening
 • respecteer de landelijke maatregelen.

Onzekere tijden

We realiseren ons dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen leiden tot bezorgdheid en vragen. U kunt met uw vragen en steun uiteraard terecht bij de zorg en de wijkverpleegkundige. Daarnaast is onze corona helpdesk bereikbaar voor vragen. 

 

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Heeft u een naaste die verblijft in één van de locaties van Lyvore, een vaste bezoeker is van een van de ontmoetingscentra of zorg aan huis ontvangt? Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met de 1e contactpersoon. Ontvangt u geen e-mail van ons en wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates van Lyvore met betrekking tot het coronavirus? Dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten.

(vult u hier de naam in van uw naaste)
(vult u hier de naam van de Lyvore locatie in waar uw naaste verblijft of welke Lyvore locatie uw naaste regelmatig bezoekt, zoals een ontmoetingscentrum)
(vult u hier uw eigen naam in)

Vragen over het coronavirus en Lyvore

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar corona@lyvore.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van Lyvore m.b.t. het coronavirus.

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van Lyvore (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties Lyvore:

Cliënten zorg aan huis:

Vrijwilligers Lyvore:

Corona Routekaart

Alle info rondom vaccinatie

Wilt u meer weten over de vaccinatie van de cliënten van Lyvore? Hier vindt u alle relevante informatie.