Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

De stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in Nederland kan snel veranderen. Wij passen ons beleid en onze afspraken aan op de adviezen die het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties (De Brug, De Bilthuysen en Lyvore, hierna te noemen ‘onze organisaties’ ) nemen, vindt u terug in deze update. Het doel is het risico van een besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk houden.

Zie hier ook de veel gestelde vragen.

Coronavirus update 26 maart 2020

Onderwerpen in deze update:

 • Nieuwe landelijke maatregelen; aanscherping op veel fronten
 • Locaties gesloten voor bezoek
 • Eerste cohortafdeling, De Biltse Hof, gereed

Nieuwe landelijke maatregelen; aanscherping

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. We noemen hier de belangrijkste:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis,
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter),
 • Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen,
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni,
 • Voor mensen die hoesten/verkouden zijn: Blijf thuis. Heeft iemand uit het gezin koorts, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Voor mensen in cruciale beroepen geldt een uitzondering.

Het coronakernteam heeft de afgelopen dagen de landelijke maatregelen zo veel als mogelijk vertaald naar nieuwe of aangepaste maatregelen binnen onze organisaties. Dagelijks passen we ons beleid aan. Hieronder vindt u de belangrijkste terug:

Aanscherping maatregelen rondom activiteiten:

Het aantal personen waarmee binnen een activiteit kan worden uitgevoerd wordt verlaagd naar maximaal 5 (inclusief begeleider en/of vrijwilliger). Hierbij blijft de grootte van de ruimte en de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen nog altijd leidend!


We plaatsen hierbij 2 kanttekeningen:

 • Op een ‘kleinschalig wonen’ afdeling vormt men met een kleine groep bewoners een huishouden, gemiddeld met zeven anderen. In dat geval geldt, net als de landelijke richtlijn, dat men bij elkaar in huis kan zijn en samen kan eten.
 • Bij het naar buiten gaan (zie ook de maatregelen hieronder) geldt landelijk dat er niet meer dan drie personen samen mogen zijn. Deze regel is ook van toepassing op buitenactiviteiten. Ook dan dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor bewoners in een rolstoel of iemand die afhankelijk is van een ‘steuntje’.

* Dit geldt niet voor bewoners van de aanleunwoningen bij onze locaties of zij die zelfstandig een appartement huren van een woningbouworganisatie.

Aanscherping maatregelen rondom bewoners* die met hulp naar buiten gaan:
Bewoners die afhankelijk zijn van anderen om naar buiten te gaan, mogen alleen naar buiten op het eigen terrein van de locatie, niet afspreken met anderen van buiten de locatie en geen bezoek brengen aan bijvoorbeeld winkels, markten of parken.

* Dit geldt niet voor bewoners van de aanleunwoningen bij onze locaties of zij die
zelfstandig een appartement huren van een woningbouworganisatie.

Aanscherping maatregelen rondom bewoners* die zelfstandig naar buiten gaan:
Op een aantal locaties wonen bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen. Ook voor hen geldt dat zij alleen naar buiten mogen op het eigen terrein van de locatie, niet afspreken met anderen buiten de locatie en geen bezoek aan bijvoorbeeld winkels, markten of parken. Met bewoners die dit betreft, wordt deze maatregel besproken en toegelicht.

Aanscherping maatregelen brengen of ophalen van zaken als was of persoonlijke spullen:

Wanneer familie of bekenden spullen komen brengen of halen, mag dit alleen worden afgegeven of worden opgehaald via de hoofdingang van de locatie. Dit mag niet via eigen deuren of ramen van bewoners, aangezien dan de 1,5 meter afstand niet wordt gehandhaafd.

Aanscherping maatregelen rondom vaste vrijwilligers:
De Actiz (branchevereniging voor ouderenzorgorganisaties) geeft in haar richtlijnen voor verpleeghuizen het advies, het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijk te beperken, met als doel de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn al gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg. Wij zien onze vaste vrijwilligers als onbetaalde medewerkers die structureel praktische ondersteuning bieden. Zij hebben daarom tot op heden zelf de keuze al dan niet te komen en een bijdrage te leveren aan de zorg en ondersteuning. Wanneer zij komen, zijn zij verplicht zich aan dezelfde maatregelen te houden zoals deze gelden voor medewerkers.

Aanscherping maatregelen rondom wel of niet werken vrijwilliger of personeel
De omstandigheden waaronder een zorgmedewerker of een vaste vrijwilliger naar zijn of haar werk komt, zijn aangescherpt:

 • Een medewerker komt niet werken als hij of zij koorts heeft, zoals in de richtlijn van het RIVM ‘voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ heeft gesteld.
 • Een vrijwilliger komt niet naar een locatie als hij of zij verkoudheidsklachten heeft of wanneer iemand uit het huishouden koorts heeft. De keuze om wel of niet te werken is in het geval van de vrijwilliger altijd vrijblijvend en wordt op individueel niveau afgestemd.


Onze locaties zijn nog steeds gesloten voor bezoek

Deze maatregel is onveranderd. Alle woonzorg- en verpleeghuislocaties van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore zijn gesloten voor bezoek. We begrijpen dat dit voor u en uw naaste(n) ontzettend vervelend is. Toch vragen wij om uw medewerking. Uiteraard volgen wij de actuele ontwikkelingen in het land op de voet. Wij willen, net als u, dat deze maatregel zo snel mogelijk kan worden opgeheven.

Helaas merken wij in de praktijk dat niet iedereen zich houdt aan deze maatregel, of aan de 1,5 meter afstandsregel. Wij doen een dringend beroep op u deze maatregel na te leven en daarmee de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, om zo bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. De regel om 1,5 meter afstand te houden is namelijk altijd van toepassing. Dat is ook de reden dat post, de was en andere zaken alleen via de hoofdingang van de locatie mogen worden opgehaald en afgegeven.

Uitsluitend voor bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, wordt een uitzondering gemaakt.
Alleen in dit geval blijft de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit gaat altijd in overleg met de teamregisseur/teamcoach of manager zorg. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.

Een bewoner in de terminale fase zonder verdenking van besmetting met het coronavirus mag door maximaal twee dezelfde familieleden per dag worden bezocht.

Een bewoner in de terminale fase met een zware verdenking of een besmetting met het coronavirus mag door één dezelfde familielid per dag worden bezocht. Deze gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen.

Geen laatste zorg door onze organisaties
Voor alle bewoners geldt dat wij geen ‘laatste zorg’ meer verrichten. Dit is afgestemd met de uitvaartorganisaties.


Cohortafdeling De Biltse Hof in Bilthoven is gereed

Deze aparte afdeling is inmiddels gereed en bedoeld om cliënten op te vangen die besmet zijn met het coronavirus. Deze zogeheten cohortafdeling is opgebouwd voor bewoners van onze woonzorg- en verpleeghuislocaties en cliënten die niet langer thuis kunnen wonen. Op deze afdeling kunnen in totaal acht personen worden verpleegd en verzorgd. De specialist ouderengeneeskunde is degene die beoordeelt of iemand in aanmerking komt om naar deze afdeling te worden verplaatst.
Een speciaal team van zorgmedewerkers wordt momenteel geïnstrueerd in de werkwijze en specifieke handelingen die nodig zijn in de verzorging en verpleging van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Wanneer iemand naar de cohortafdeling wordt verplaatst, wordt hiervoor de RAVU (ambulancedienst) ingeschakeld. Vervoer binnen De Biltse Hof kan zonder ambulancevervoer. Wanneer iemand meer dan 24 uur klachtenvrij is, kan iemand terugkeren naar zijn eigen woonomgeving, dit conform richtlijn RIVM d.d. 25-3-2020.

We volgen de actualiteit en laten dit bepalend zijn om eventueel een 2e cohortafdeling in te richten. Dit is op locatie Santvoorde in Baarn.

Coronavirus update 23 maart 2020

Besmetting geconstateerd op De Biltse Hof, afdeling Heidetuin in Bilthoven

Bij een bewoner op locatie De Biltse Hof in Bilthoven is op zondag 22 maart jl. besmetting met het coronavirus geconstateerd. Dit heeft de GGD bevestigd. De betreffende bewoner wordt sinds de aanvraag van de test volgens protocol (barrière verpleging) verzorgd. Op dit moment worden alle personen met wie deze bewoner onlangs in contact is geweest in kaart gebracht. Hun gezondheid wordt de komende periode nauwlettend in de gaten gehouden.

Overige zaken

Blijf-in-contact

Nu het niet mogelijk is elkaar te bezoeken, ontstaan binnen en buiten onze organisaties allerlei alternatieve manieren van contact. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze websites ingericht, die elke keer wordt bijgewerkt met nieuwe initiatieven.

Voor Lyvore: www.lyvore.nl/blijfincontact
Voor De Bilthuysen: www.debilthuysen.nl/blijfincontact
Voor De Brug: www.iszdebrug.nl/blijfincontact

Via de mailadressen blijfincontact@lyvore.nl, blijfincontact@debilthuysen.nl, blijfincontact@iszdebrug.nl kunt u ideeën en tips delen en aanbieden. Medewerkers verbinden vervolgens de welzijnswensen van cliënten met de ideeën en aanbiedingen die we ontvangen. Zo zorgen zij er voor dat we ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar in verbinding brengen en ‘matches’ maken.

Een van deze verbindingen kunnen wij tot stand brengen door middel van beeldbellen of Facetimen. Wilt u graag contact met uw familielid door beeldbellen of Facetimen? Laat dit de zorgmedewerkers weten, dan kunnen er afspraken worden gemaakt.

Coronahelpdesk

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: (033) 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur voorzien van een speciaal team medewerkers.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Heeft u een naaste die verblijft in één van de locaties van Lyvore, een vaste bezoeker is van een van de ontmoetingscentra of zorg aan huis ontvangt? Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met de 1e contactpersoon. Ontvangt u geen e-mail van ons en wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates van Lyvore met betrekking tot het coronavirus? Dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten.

(vult u hier de naam in van uw naaste)
(vult u hier de naam van de Lyvore locatie in waar uw naaste verblijft of welke Lyvore locatie uw naaste regelmatig bezoekt, zoals een ontmoetingscentrum)
(vult u hier uw eigen naam in)

Vragen over het coronavirus en Lyvore

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar corona@lyvore.nl. In een dringend geval, kunt u ook bellen naar: (033) 460 05 07 (dagelijks tussen 09:00 en 17:00 uur).

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van Lyvore m.b.t. het coronavirus.

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van Lyvore (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties Lyvore:

Cliënten zorg aan huis:

Bewoners aanleunwoningen:

Vrijwilligers Lyvore:

Blijf in contact

Nu het niet mogelijk is elkaar te bezoeken, ontstaan binnen en buiten onze organisaties allerlei alternatieve manieren van contact. Kijk hier voor een bundeling van mooie initiatieven om in contact te blijven.