Technologische ontwikkelingen

Technologie speelt in de zorg een steeds grotere rol. Bij Lyvore maken we zoveel mogelijk gebruik van technische middelen die bijdragen aan de waarde van het leven van cliënten. Dat maakt het leven veiliger, gemakkelijker en aangenamer. We passen slimme informatie- en communicatiemiddelen toe om menselijk contact, ook op afstand, te vereenvoudigen en om sneller en preciezer te weten hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.

Lyvore is ontstaan uit twee organisaties die hun krachten hebben gebundeld, juist op het vlak van innovatie en kwaliteit. Door kennis en ervaringen in kleinschalige woonvormen, thuiszorg te combineren met nieuwe technologieën, is Lyvore een zorgorganisatie die in veel aspecten hoort bij de koplopers op gebied van zorginnovatie. Zo doen we onder andere mee aan de volgende initiatieven.

UAS (Unattended Autonomous Surveillance)

Het UAS is een intelligent, draadloos en mobiel sensorsysteem dat een melding kan geven wanneer een cliënt rechtop gaat zitten in bed, uit bed komt, zijn kamer verlaat, langere tijd in de badkamer is of gevallen is. Bij Lyvore wordt dit systeem ingezet op enkele locaties waar mensen met dementie wonen om zo, indien daar behoefte aan is, een hoger niveau van toezicht en veiligheid te realiseren. Een belangrijk voordeel van het UAS-systeem is dat u er niets voor hoeft te doen. U hoeft geen techniek op het lichaam te dragen. Uiteraard schakelen we het systeem alleen aan wanneer u daar zelf behoefte aan hebt en altijd in overleg met u en uw familie.

Rosetta

Lyvore is betrokken bij Active and Assisted Living, een programma van de Europese Unie, waarin diverse Europese landen samenwerken bij het ontwikkelen van technologie om ouderen te ondersteunen in hun dagelijks leven. Uit Active Assisted Living is onder meer Rosetta voortgekomen. Dit systeem combineert UAS met leefstijlmonitoring. Bij mensen met beginnende dementie functioneert Rosetta als een paar extra ogen: het signaleert veranderingen in de leefstijl die kunnen wijzen op een langzame of acute achteruitgang in het ziekteproces. Wanneer er aanleiding voor is, kan de leefstijlmonitoring worden uitgebreid met de val- en dwaaldetectie van UAS. Rosetta is een actieve ondersteuning en versterkt bij zowel zorgmedewerkers als mantelzorgers het gevoel van veiligheid.

Happy Walker

In het kader van Active and Assisted Living werkt Lyvore met organisaties uit Italië, Spanje, Duitsland en België aan Happy Walker, een app voor ouderen met beginnende dementie. De app biedt via de smartphone ondersteuning als u activiteiten buitenshuis onderneemt. De app helpt bij het vinden van de weg en heeft ook een knop die fungeert als een soort alarm. In geval van nood kunt u die gebruiken. Familie en vrienden kunnen op hun eigen smartphone zien waar u zich bevindt.

Beeldbellen

Beeldbellen biedt op een efficiënte manier extra communicatiemogelijkheden. Omdat je elkaar kunt horen én zien, kan overleg tussen u, uw familie, de zorgmedewerkers van Lyvore en andere hulpverleners beter en sneller verlopen. De zorgmedewerker hoeft minder te reizen. Beeldbellen wordt ingezet naast de zorg die u van ons ontvangt. Bovendien kunnen familie en vrienden ook gratis meedoen en beeldbellen met u. Lyvore zet beeldbellen inmiddels regelmatig in. De app die ervoor nodig is, kunt u gratis downloaden in de Google Playstore of in de Appstore van Apple.

Tovertafel

De Tovertafel is een projectie/spel voor mensen met dementie. In het spel worden vissen, vlinders, bladeren of andere vormen geprojecteerd op een tafel. De projectie nodigt mensen uit om het aan te raken en de vormen reageren ook op de bewegingen. Daarmee activeert het mensen om zowel te bewegen als om met elkaar te praten. De reacties van medewerkers, cliënten en familie zijn positief. Kleinkinderen klimmen op de tafel om samen met de bewoners mee te spelen en medewerkers merken dat de bewoners actiever zijn wanneer de Tovertafel wordt aangezet.

Zora Zorgrobot

Zora is een zorgrobot die sinds november op Santvoorde aanwezig is. Zora kan helpen bij bewegingsoefeningen, kan verschillende dansen voordoen en spelletjes spelen. Samen met nog een tiental andere zorginstellingen in Nederland doet Lyvore mee aan een landelijke proef met het inzetten van Zora in de zorg. In de loop van 2016 gaan we onze ervaringen met andere zorginstellingen delen en gaan we Zora steeds meer inzetten.

Naast deze technologisch innovaties is Lyvore actief op zoek naar nieuwe vormen om de zorg te organiseren. Zo zijn we al ver in het opzetten van zelfsturende teams en doen we mee aan het Waardigheid en Trots programma van het ministerie van VWS. 

Meer weten

Wilt u meer weten over bovenstaande initiatieven of heeft u vragen over innovaties in de zorg? Neem dan contact op met Mirjam van Blanken of bel met (088) 356 00 00.