Emma Beaujon, bedankt!

Met de komst van Marc Kosman als nieuwe directeur van SISU, verlaat Emma Beaujon per 1 oktober onze organisaties.

Emma is in 2013 begonnen als directeur van Zorgpalet Baarn-Soest dat in 2015 fuseerde met Birkhoven Zorggoed en vanaf dat moment gezamenlijk verder ging als Lyvore. Sinds 1 januari van dit jaar werd Emma ook directeur van De Brug en De Bilthuysen. De drie zorgorganisaties gingen vanaf dat moment een intensieve samenwerking aan, onder de werknaam SISU, met als doel één gezamenlijke en toekomstbestendige ouderenzorgorganisatie te worden.

Emma heeft op haar eigen wijze veel betekend voor onze organisaties en voor de ouderenzorg in de regio, waarbij haar motivatie vooral was om op waardevolle wijze ouderen, samen met familie en vrienden, te begeleiden en ondersteunen tijdens de laatste levensfase. Emma haar kracht zat daarmee voornamelijk in het verbinden van visie, beleid en medemenselijkheid in juiste verhoudingen. Daarmee de passionele uitdaging om het uitgangspunt: ‘Hoe kan die oudere, met familie en vrienden om zich heen, op betekenisvolle wijze en in volle vrijheid en veiligheid deze levensfase vormgeven?’ centraal te blijven stellen.

Wij bedanken Emma voor haar inzet en enthousiasme in de afgelopen periode. Door haar werden zeggenschap en betrokkenheid voor medewerkers stevig verankerd en wierp haar vermogen om te verbinden, zowel intern als regionaal zijn vruchten af. Daarmee heeft zij een prachtig fundament voor deze nieuwe zorgorganisatie neergelegd. Terwijl wij met elkaar doorbouwen, neemt Emma afscheid. Wij wensen haar alle goeds in de toekomst!

Delen