Open brief aan de nieuwe Tweede Kamer

Interview Emma Beaujon over de Open brief aan de nieuwe Tweede Kamer: "Iedereen zet zich dagelijks in voor het geven van liefdevolle zorg en het creëren van zinvolle dagbesteding. Wij doen alles wat mogelijk is dat met de huidige middelen en voorwaarden te realiseren." Wij hopen dat partijen hun beloftes nakomen.

VVT-organisaties schrijven nieuwe Tweede Kamer

 De vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht, bestaande uit 23 organisaties, roept de nieuwe Tweede Kamerleden op zich in te zetten voor de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. De open brief is vandaag gepubliceerd.

Beloftes nakomen

Emma Beaujon, bestuurder van zorgorganisatie Lyvore in Soest: "In verkiezingstijd zijn er veel mooie woorden gesproken. Wij hopen dat partijen hun beloftes nakomen. Dat betekent: meer middelen naar de ouderenzorg. Maar vooral ook de belofte om het systeem te veranderen en de lastendruk te verminderen."

Lastendruk

De administratieve lastendruk neemt jaar op jaar toe. Ook het nieuwe kwaliteitskader zal gepaard gaan met nieuwe toetsen en kwaliteitsinstrumenten en meer Inspectiebezoeken, zo vrezen de instellingen. Beaujon: "Houd op met alles te willen meten. Bouw het af. Laat het systeem functioneren op basis van vertrouwen en niet op basis van risicomijding."

Kwaliteit van leven

In hun brief vragen de instellingen om steun bij het 'niet aan de regels houden'. Ze laten ook weten zich zelf volledig in te zetten voor de kwaliteit van leven van de ouderen in verpleeghuizen: "Iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg aan onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers, zet zich dagelijks in voor het geven van liefdevolle zorg en het creëren van een zinvolle dagbesteding. Wij doen alles wat mogelijk is om dat met de huidige middelen en voorwaarden te realiseren."
 
Voor meer informatie:
Website Zorgvisie

Ketensamenwerking regio Eemland zorgt voor zorg op maat voor kwetsbare ouderen

De Huisartsen Eemland B.V., het Meander Medisch Centrum, het Zilveren Kruis en de organisaties voor ouderenzorg in de regio Eemland hebben de handen ineengeslagen.

Lees meer »

Lange Soesters voor Molenschot

De Dierenweide van Molenschot is het goede doel geworden van bakkerij Verkley. Vanaf 1 september zal bakkerij Verkley voor elke Lange Soester die zij verkopen een klein bedrag bestemmen voor de Dierenweide.

Lees meer »