Samenwerking Albert Heijn Smitsweg en Lyvore

Tijdens de Dag van de verpleging op 12 mei heeft Albert Heijn Smitsweg Lyvore geholpen bij het werven van vrijwilligers.

Op vrijdag 12 mei jongstleden heeft Carolien Sukel, coördinator vrijwilligers Lyvore, samen met het personeel van Albert Heijn Smitsweg actief vrijwilligers geworven. Maar liefst 18 toekomstige vrijwilligers hebben hun naam en telefoonnummer achtergelaten om vervolgens in gesprek te gaan met Lyvore over wat zij concreet voor cliënten kunnen betekenen. Het is een geweldig mooi resultaat! Vervolgens zette Albert Heijn Smitsweg de bestaande vrijwilligers en medewerkers in het zonnetje door hen een lekkere attentie aan te bieden.

“Wederkerigheid creëren tussen generaties en mogelijkheden bieden voor ontmoetingen tussen mensen, dat is ons doel.” Albert Heijn Smitsweg wordt vanuit de holding uitgedaagd zijn maatschappelijke verantwoording heel letterlijk te vertalen naar het tonen van betrokkenheid in de wijk. Verspreid over twaalf maanden worden zes activiteiten met Lyvore gepland voor alle bewoners (en hun familieleden), bezoekers en cliënten uit Soest. Geheel belangeloos zet Albert Heijn Smitsweg zich in de ouderen iets extra’s te bieden, te amuseren en gewoonweg te verwennen. Daarnaast hebben Albert Heijn Smitsweg en Lyvore afgesproken dat deze samenwerking ook een positieve bijdrage kan leveren aan de ontmoeting tussen verschillende doelgroepen door die op deze manier te enthousiasmeren. Door acties te bedenken waarbij verschillende doelgroepen met elkaar in aanraking komen, dient dit initiatief een breder doel dan ‘slechts’ genieten van iets lekkers!

Gasten Sabrosa Kitchen&Bar sparen Tovertafel bij elkaar

Vrijdag 15 december hebben de ondernemers van Sabrosa Kitchen&Bar een cheque van 5.000 euro t.b.v. een Tovertafel in Daelhoven overhandigd aan de directie van Lyvore.

Lees meer »

Delegatie gemeente Amersfoort en tweede kamerlid bezoeken Puntenburg

Op vrijdag 1 december bezochten een delegatie van de gemeente van Amersfoort, betrokkenen bij de gemeente en tweede Kamerlid René Peters (CDA) Puntenburg. Zij kwamen een indruk opdoen van de ontwikkelingen op Puntenburg.

Lees meer »