Ondertekening van de samenwerking met Hospice de Luwte

Afgelopen week is de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Hospice de Luwte en Stichting Lyvore ondertekend. Als voorzitter van het bestuur ondertekent de heer Nieuwland namens Hospice de Luwte de overeenkomst, onder toeziend oog van directeur mevrouw Van der Vorst. Uit naam van Lyvore zette vervolgens directeur mevrouw Beaujon haar handtekening en zij werd bijgestaan door Manager zorg, de heer Vissers.

Waardevol zijn vrijwilligers

Hospice de Luwte is een bijna-thuis-huis. Sterven is onderdeel van het leven en stervenden hebben medemensen om hen heen nodig, juist gedurende deze fase van hun leven. De eerste kring om de gast heen, wordt gevormd door de vrijwilligers, zij zijn het aanspreekpunt. Vervolgens sluiten daar in nauwe verbondenheid de zorgprofessionals op aan. Iedere vrijwilliger uit dit hechte team ervaart deze taak en de begeleiding als zeer waardevol en ongelooflijk bijzonder. Velen zetten zich mede daarom al jaren vrijwillig in voor dit hospice. Ondanks de bijzondere waarde voor henzelf en de enorme waardering vanuit de gasten en hun naasten, kan het vrijwilligersteam van Hospice de Luwte nog altijd worden versterkt en uitgebreid. Ook vanuit zorgverlening zijn er momenteel vacatures beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden of kijk op de site.

Visie op palliatieve zorg

Op de website van Hospice de Luwte staat palliatieve zorg als volgt omschreven: ‘Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Genezen is niet meer mogelijk. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. Er is aandacht voor lichamelijke klachten, gevoelens van angst en verdriet, verwerking van de ziekte en vragen rondom leven en dood.’ Voor Lyvore past dit in haar ambitie; ‘zorg te bieden aan iedere cliënt op de wijze zoals hij of zij dat wenst’.

De samenwerkingsovereenkomst

Deze samenwerking heeft tot doel begeleiding, verpleging en verzorging te bieden door een vast team van vrijwilligers en zorgprofessionals van Lyvore aan gasten die in Hospice de Luwte verblijven. Voor een dergelijke professionele samenwerking is het uiterst belangrijk dat afspraken rondom taken en verantwoordelijkheden goed zijn afgestemd en worden vastgelegd. De gelijkwaardigheid tussen de vrijwilligers en zorgprofessionals is namelijk een essentiële basis waar vanuit de dienstverlening voor gasten wordt geboden. De zorgmedewerkers zijn bij Lyvore in dienst en zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg die voldoet aan gangbare kwaliteitsstandaarden en past binnen de leefsfeer van het hospice.

Delen