Samen met De Brug en De Bilthuysen werken aan vorming van één ouderenzorgorganisatie

Lyvore, De Bilthuysen en De Brug, drie werkmaatschappijen binnen Stichting De Opbouw werken gezamenlijk aan de vorming van één ouderenzorgorganisatie in de regio Utrecht. Ons doel is het realiseren van een sterke positie in de regio Utrecht, om daarmee opgewassen zijn tegen de snelle veranderingen in de ouderenzorg en de toekomstige kwaliteitseisen die worden gesteld.

Binnen koepelorganisatie Stichting De Opbouw zijn drie werkmaatschappijen actief in de ouderenzorg: Lyvore, De Bilthuysen en De Brug. We hebben een vergelijkbaar dienstenportfolio, zien veel overeenkomsten in de manier waaróp wij cliënten ondersteunen en opereren alle drie in dezelfde regio: provincie Utrecht. Deze samenwerking is niet nieuw. Al langere tijd werken we intensief samen.

De wereld van de ouderenzorg verandert snel. Ouderen vragen steeds meer om individueel maatwerk, de eisen aan kwaliteit worden scherper en de wijze van financieren ingewikkelder. Door optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, creëren we meer kansen voor innovatie en specialisatie en borgen we continuïteit en kwaliteit van zorg. Als we de samenwerking tussen ondersteunende diensten verder doorvoeren, zijn we beter toegerust op huidige en toekomstige kwaliteitseisen.

We blijven de namen Lyvore, De Brug en De Bilthuysen gebruiken voor de werkmaatschappijen en GRMN (Geriatrische Revalidatie Midden Nederland) en SilverRade voor respectievelijk revalidatie en de behandelaren. Ook verandert er niets aan de herkenbaarheid en kleinschaligheid van de verschillende locaties en thuiszorgteams. We blijven op die manier ook herkenbaar.

Per 1 januari 2020 is door de Raad van Bestuur van De Opbouw mevrouw drs. E.B. (Emma) Beaujon is aangesteld als directeur van de stichtingen De Brug en De Bilthuysen. Zij was al directeur van Stichting Lyvore.

Delen