Bewoners en medewerkers groepswoning De Stuifberg gaan verhuizen

Op 14 en 15 april verhuizen alle medewerkers en bewoners van De Stuifberg, een kleinschalige groepswoning voor mensen met dementie. Voor alle bewoners is een goede nieuwe woonplek gevonden in Amersfoort. Het team verhuist als geheel naar Villa de Eik in Amersfoort, ook een kleinschalige woonlocatie.

Bewoners en medewerkers van De Stuifberg moeten verhuizen omdat Zorgorganisatie Amerpoort de locatie overneemt van Lyvore. Amerpoort gaat verbouwen, omdat de huidige woningen voor hun cliënten met een verstandelijke beperking sinds langere tijd niet meer voldoen. Zij hebben De Stuifberg nodig voor uitbreiding, zodat ze de ‘hele boerderij’ tot hun beschikking hebben. Lyvore wilde deze noodzakelijke uitbreiding van Amerpoort ter wille zijn. Amerpoort huisvest op de Hoenderberg een veel groter aantal cliënten dan Lyvore. Eigenaar van het pand is Portaal.

Geertje Tuin, zorg manager Lyvore: “Het is heel fijn dat dit team bij elkaar kan blijven. Het is een bijzonder team, dat zich altijd enorm heeft ingezet voor de bewoners. Zij zijn als pioniersteam in 2004 in de Stuifberg gaan werken, als eerste team in een kleinschalige groepswoning voor mensen met dementie van de toenmalige zorgorganisatie Zorgaccent Amersfoort*. Jarenlang zijn zij een voorbeeldteam geweest met betrekking tot kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Ze regelden en ondernamen veel, werktijd of niet, voor de kwaliteit van leven van hun bewoners. Afscheid moeten nemen van De Stuifberg is dan ook niet zomaar iets.”

De bewoners, nu nog vijf (een bewoner is al verhuist), verhuizen naar Villa de Eik, Quercus en andere locaties in Amersfoort van Lyvore. In zorgvuldig overleg met cliënten en hun familie zijn keuzes gemaakt voor de nieuwe huisvesting van alle cliënten, waarbij gestreefd is de impact voor de bewoners zo klein mogelijk te houden.

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus is het niet mogelijk een feestelijk afscheid (en welkom) te verzorgen. De bewoners en medewerkers worden op 14 en 15 april in kleine groepjes verhuisd. We wensen iedereen een goede start op de nieuwe locatie.

 

*Zorgaccent Amersfoort is in 2009 Birkhoven Zorggoed gaan heten. In 2016 is Birkhoven Zorggoed opgegaan in ouderenzorgorganisatie Lyvore.

Delen