Cliëntenraden

Iedere locatie van Lyvore heeft een cliëntenraad die bestaat uit vrijwilligers. De cliëntenraden van de locaties gaan na wat er leeft onder de cliënten van Lyvore en zorgen voor een goede informatievoorziening naar de achterban. Voor de lokale cliëntenraad is de inbreng en betrokkenheid van cliënten en hun vertegenwoordigers onmisbaar.

Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (CCR), zoals de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) dat voorschrijft. De CCR behartigt de collectieve belangen van onze cliënten. In de CCR zitten afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. De CCR heeft regelmatig overleg met de directie van Lyvore over diverse onderwerpen.

Actief deelnemen

Wilt u weten hoe u actief aan een cliëntenraad van Lyvore kunt deelnemen?

Het secretariaat geeft u graag antwoord op deze en eventuele andere vragen. U kunt het secretariaat bereiken via (088) 356 00 00 of via het contactformulier.