De Opbouw

Lyvore is een werkmaatschappij van De Opbouw te Utrecht. De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd.

De Opbouw is een instelling op algemene grondslag, waarbinnen ruimte is voor verschillende levensbeschouwingen. Het werkgebied van De Opbouw beslaat op dit moment de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland.

De Opbouw richt zich op hulpverlening en zorg aan:

 • Jongeren
 • Jongeren met een lichte verstandelijke beperking
 • Ouderen
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met een lichte verstandelijke beperking en (sterke) gedragsstoornissen

De zorg en hulpverlening kan intramuraal zijn, maar ook extramuraal of behandelend en begeleidend. Bij De Opbouw werken ongeveer 5.500 mensen voor ongeveer 4.500 jongeren, volwassenen en ouderen.
De werkmaatschappijen van De Opbouw zijn:

 • De Bilthuysen
 • ISZ De Brug
 • Lijn5
 • Lyvore
 • Prinsenstichting
 • Zideris

Contact

Herculesplein 267
3584 AA Utrecht

Postbus 14070
3508 SC Utrecht

Telefoon (030) 2549600
Fax (030) 2514903
E-mail info@opbouw.nl