Partners van Lyvore

Lyvore werkt samen met diverse organisaties en instanties, zowel regionaal als landelijk. Hieronder benoemen wij een selectie. Voor advies over organisaties die in uw situatie van belang zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met Cliëntadvies (088) 356 0088.

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Is de uitvoerder van de Wet langdurige zorg.

Alzheimer Nederland

Geeft al vele jaren hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek wordt gewerkt aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

Balans Buro Vrijwilligerswerk

Maakt het voor vrijwilligers en organisaties in de gemeente Soest zo makkelijk mogelijk om vrijwilligerswerk te doen.

CAK

CAK is de publieke dienstverlener die regelingen uitvoert in opdracht van de overheid. Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Onderzoekt of u in aanmerking komt voor blijvende intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Gemeente Amersfoort

Informatie over de gemeente Amersfoort

Gemeente Baarn

Informatie over de gemeente Baarn

Gemeente Soest

Informatie over de gemeente Soest

Vilans

Helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. In voor Zorg is onderdeel van Vilans dat zich bezig houdt met de kwaliteitsverbetering van zorg in verpleeghuizen.

Ketenzorg Dementie Baarn-Soest

Ondersteunt mensen die last hebben van geheugenproblemen en verwardheid. Een casemanager biedt begeleiding en ondersteuning, geeft informatie en advies en helpt bij praktische zaken.

KiesBeter

Wijst u de weg in de zorg