Zorgkeurmerk

Lyvore gebruikt het PREZO-keurmerk. Prezo is sinds 2017 door een update niet meer een keurmerk met normen, maar een keurmerk met waarden.

Centraal in PREZO staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Bijvoorbeeld: ‘De cliënt voelt zich thuis in zijn leefomgeving’. Het gaat hierbij niet meer primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). Tenminste tweejaarlijks wordt een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de zorg en haar aangeboden diensten zoals wij die aanbieden. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk bureau afgenomen. Het resultaat wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen en verbeteren van de geboden ondersteuning.

Alle locaties in Soest en Baarn, met uitzondering van Santvoorde en De Heybergh hebben twee certificaten van Prezo. De locaties in Amersfoort worden eind 2017 getoetst, evenals locatie Santvoorde in Baarn. Zorg aan huis heeft twee certificaten.

PREZO keurmerk

Wilt u meer weten over het PREZO keurmerk of heeft u vragen over kwaliteitsborging in de zorg? Neem dan contact op met de afdeling BICK (beleid) via (088) 356 00 00.