Over Lyvore

Bij Lyvore kennen we als geen ander de weg op het gebied ouderenzorg, geriatrische revalidatie en dementiezorg. Lyvore is in 2016 ontstaan uit Zorgpalet Baarn-Soest en Birkhoven Zorggoed.

Hoe gaat het met u?

We worden ouder. Iedere dag opnieuw. Ouder worden geeft ons de gelegenheid het leven te ontdekken, mensen te leren kennen en onszelf te ontwikkelen. Terwijl we dat doen, heeft het verstrijken van de jaren ook andere consequenties. Onze mogelijkheden te werken, te bewegen en te communiceren worden op den duur kleiner. Voor de één is praktische ondersteuning voldoende om het leven waardevol en waardig te houden, de ander heeft daar dag en nacht hulp bij nodig.

Bij Lyvore maakt ú de keuzes

U ontmoet Lyvore wanneer u voor belangrijke keuzes staat. Die keuzes gaan over praktische hulp of zorg die voor u noodzakelijk is. Over uw behandeling of begeleiding. Over uw woonvorm of revalidatie. Omdat ze invloed hebben op úw leven, bent ú de aangewezen persoon die keuzes te maken; eigen regie is voor ons het uitgangspunt. Samen met uw familie, vrienden of buren bespreken we op welke manier u uw zelfredzaamheid kunt behouden of vergroten.

Nader kennis maken

We ontmoeten u graag, bijvoorbeeld in onze dagcentra, waar u naast gezelligheid en aanspraak altijd mogelijkheden vindt voor beweging, muziek of andere activiteiten. Ook in uw eigen woning, of in uw kamer, studio of appartement op één van onze locaties ontmoeten we u graag en staan we voor u klaar. Om zorg, begeleiding, behandeling en ondersteuning te bieden. Maar vooral omdat we benieuwd zijn naar het antwoord op die ene vraag: Hoe gaat het met u vandaag?

We ontmoeten ook graag uw familie

De samenwerking tussen zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers wordt door u als cliënt geregisseerd; vanuit uw wensen en behoeften bekijken we de mogelijkheden. Op welke manier de zorg, begeleiding en ontspanning precies wordt weergeven, bespreken we graag ook met uw familie en vrienden. Deze personen in uw directe omgeving zijn méér dan alleen een belangrijke gesprekspartner, zij blijven bij de invulling van uw dagelijks leven een actieve rol spelen. Lyvore stimuleert deze actieve rol en biedt bijvoorbeeld begeleiding aan mantelzorgers middels verschillende cursussen en lezingen. Ook het betrokken blijven bij het zorgplan is hiervan een voorbeeld. Van ons mag u kennis verwachten, ideeën, overzicht en een goed advies.

Personeel Lyvore

Mensen maken samen met degenen die hen na staan keuzes voor een waardevolle invulling van het leven, ook in het proces van ouder worden. Als medewerkers van Lyvore ontmoeten wij mensen die daarbij steun en advies nodig hebben. Het Personeelsprofiel van Lyvore treft u aan in de link. Basishouding van alle medewerkers
bij Lyvore is:

  • Het is de woon-en leefomgeving van de cliënt waar wij te gast zijn en wij bieden hulp als hij/zij dat nodig vindt.
  • De vragen en waarden van de cliënt zijn uitgangspunt voor ons handelen en wij luisteren goed vanuit een betrokken houding.