CCR en rondetafelbijeenkomsten

Binnen Lyvore is een centrale cliëntenraad (CCR) actief en worden rondetafelbijeenkomsten georganiseerd.

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad, zoals de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) dat voorschrijft, behartigt de collectieve belangen van onze cliënten. De CCR heeft regelmatig overleg met directie van Lyvore over diverse onderwerpen.

Rondetafelbijeenkomsten

Medio 2017 zijn de rondetafelbijeenkomsten geïntroduceerd. Cliënten, familie, mantelzorgers en een gespreksleider vanuit Lyvore gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die de dagelijkse zorg en welzijn op de locatie of afdeling raken. De rondetafel vindt twee keer per jaar plaats. Aangezien de rondetafelbijeenkomsten input leveren voor de centrale cliëntenraad, wordt ook een lid van deze raad uitgenodigd.

Op een enkele locatie van Lyvore is, vanuit historie, nog een cliëntenraad actief.