Innovatie

Lyvore levert een zeer actieve bijdrage aan ontwikkelingen in de zorgtechnologie. Vanuit onze visie 'waardevol ouder worden' verbinden we ons specifiek aan innovaties die van toegevoegde waarde zijn voor het welbevinden van cliënten.

Zorgtechnologie beweegt ons 

De technologie blijft zich ontwikkelen en neemt steeds meer specifieke (zorg)taken over met als doel kwaliteit van leven verbeteren. Als zorgorganisatie zien we het als onze opdracht de ontwikkelingen met onbevangen nieuwsgierigheid te volgen en hier actief op te anticiperen. Dit impliceert dat we vaste structuren en (ongeschreven) regels, waar mogelijk, durven loslaten.

Naast de noodzaak om als ouderenzorgorganisatie altijd op zoek te zijn naar innovaties in de zorg, wil Lyvore eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan de acceptatie rondom zorgtechnologie.

Lyvore levert een waardevolle bijdrage aan: 

UAS

Het UAS is een intelligent, draadloos en mobiel sensorsysteem dat een melding kan geven wanneer een cliënt rechtop gaat zitten in bed, uit bed komt, zijn kamer verlaat, langere tijd in de badkamer is of gevallen is. Lyvore zet dit systeem in bij ouderen met een vorm van dementie die bij Lyvore wonen.

Tovertafel

De Tovertafel is een projectie/spel voor mensen met dementie. In het spel worden vissen, vlinders, bladeren of andere vormen geprojecteerd op een tafel. De projectie nodigt mensen uit om het aan te raken en de vormen reageren ook op de bewegingen. Lyvore heeft intussen twaalf tovertafels waar ouderen en hun familie dagelijks actief mee bezig zijn. Daarnaast werkt Lyvore samen met de leverancier van de tovertafel om nieuwe spellen en activiteiten te ontwikkelen.

Zora Zorgrobot

Zora kan ondersteunen bij bewegingsoefeningen, kan verschillende dansen voordoen en ingezet worden voor entertainment. Lyvore heeft inmiddels twee Zora's 'in dienst'. De ervaring leert dat ouderen veel minder weerstand hebben tegen robots dan vooraf werd aangenomen.

Somnox

De Somnox is 's werelds eerste slaaprobot. Vier jonge ingenieurs raakten geïnspireerd door zachte robots die het leven kunnen veraangenamen door te ondersteunen bij het in slaap vallen. In samenwerking met Auping brachten zij de eerste slaaprobots in 2018 op de markt. Lyvore heeft in 2019 een pilot gedaan onder medewerkers naar hun ervaringen met de slaaprobot. Dit krijgt in 2020 een vervolg. Een opvallende uitkomst was dat de robot niet alleen zou kunnen ondersteunen bij het in slaap vallen, maar zeker positieve resultaten boekt ter bevordering van ontspanning.  

CRDL

Hoe communiceer je met een naaste die in een andere realiteit leeft? De CRDL vertaalt aanraking naar geluid. Hiervoor is een verbinding nodig tussen minimaal twee mensen en de CRDL. Beiden raken elkaar en de CRDL aan, zodat een kring, een gesloten circuit, wordt gevormd. De geluiden van de CRDL zijn verdeeld in verschillende thema’s. Er kan gekozen worden voor bijvoorbeeld stadse geluiden of huis-tuin-en-keukengeluiden. Door de inzet van de CRDL lukt het om een mooie vorm van contact te krijgen met ouderen die een gevorderd stadium van dementie hebben. Lyvore heeft in 2018 acht CRDL's ingezet.

I-EvAAlution (EVA)

In 2018 is in het kader van het AAL Programme (Active and Assisted Living) gestart met een van de grootste technologie pilots ooit uitgevoerd onder ouderen. Spraak gestuurde domotica en mobiele alarmering worden ingezet. Hierbij wordt onderzocht of dit werkelijk bijdraagt aan zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen. Lyvore coördineert de pilot in de regio Eemland en het Gooi. 

Robot James

James is een robot van ongeveer een meter hoog, die zich vrij door de ruimte kan bewegen. Daarnaast kan de robot onder andere ‘kijken’, spreken, beeldbellen, verbonden worden met andere slimme technologie en alarmeren. Dit maakt de robot geschikt om in te zetten ter ondersteuning bij nog zelfstandig wonende ouderen of als aanvulling op receptiefuncties.