Missie en visie

De medewerkers van Lyvore dragen graag bij aan een waardevolle invulling van uw dagelijks leven. We houden ons bezig met zorg, behandeling, ontspanning, praktische hulp en de medische begeleiding die u nodig hebt. Maar bovenal gaat het er om wie u bént. Met wie hebben we het genoegen en hoe gaat het met u?

Missie

Missie is een ander woord voor bestaansrecht. Het geeft antwoord op de vraag wat wij als Lyvore voor u willen en kunnen doen. Dit is ons antwoord:
Onze missie is het bieden van vormen van welzijn, aangepast wonen, zorg en behandeling aan ouderen met een zelfredzaamheidsvraagstuk.

Visie

Visie is een ander woord voor ons dagelijks handelen. Het geeft antwoord op de vraag vanuit welke overtuiging we werken.
Dit is ons antwoord:
Bij het ouder worden, of bij het krijgen van gebreken, kun je een deel van je onafhankelijkheid verliezen, maar dat is niet hetzelfde als verlies van zeggenschap en zelfwaarde. Lyvore wil u graag ondersteunen zo waardevol mogelijk ouder te kunnen worden. U maakt, vaak samen met uw naasten (uw partner, uw familie of uw vrienden), keuzes voor een waardevolle invulling van uw leven. Dat geldt ook voor het proces van ouder worden.
De visie van Lyvore is gebaseerd op dat besef. We gunnen ieder mens dat zij waardevol ouder mogen worden. Dat kan onder meer als we uw wensen als drijfveer hanteren voor ons handelen.

Onze medewerkers werken vanuit de volgende basishouding:
• Het begint bij u, de cliënt, met het stellen van de vraag: Hoe gaat het met u?
• U kunt rekenen op betrokken medewerkers, die naar u luisteren en oprecht betrokken meedenken over uw antwoorden.
• Uw waarden en wensen zijn daarbij ons uitgangspunt van het handelen.
• U wordt geholpen als u dat nodig vindt.
• Of u cliënt bent bij Zorg aan huis, of revalideert bij GRMN, of het ontmoetingscentrum bezoekt, of woont op een locatie van Lyvore, het maakt niet uit: U wordt geholpen door een bekend en vertrouwd team.
• Als u woont op een locatie van Lyvore, dan is het nog steeds úw woonomgeving; wij komen bij u op bezoek.

Daarbij hopen we dat u in het contact met ons het volgende herkent:
• Een verfrissende en veelzijdige kijk op de vraag.
• Een praktische, handelingsgerichte insteek.
• Een heldere en open communicatie met u, uw familie & vrienden, uw mantelzorgers.