Samenwerkingspartners Lyvore

Lyvore werkt samen met diverse organisaties en instanties, zowel regionaal als landelijk. Hieronder volgt een aantal. Voor informatie over organisaties die in uw situatie van belang zijn, kunt u contact opnemen met de cliëntadviseurs.

Alzheimer Nederland
Geeft al vele jaren hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek wordt gewerkt aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

Balans Buro Vrijwilligerswerk
Maakt het voor vrijwilligers en organisaties in de gemeente Soest zo makkelijk mogelijk om vrijwilligerswerk te doen.

CAK
CAK is de publieke dienstverlener die regelingen uitvoert in opdracht van de overheid. Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Calibris Advies
Calibris Advies biedt op maat gemaakte, inspirerende trajecten. Deze worden afgestemd op de vraag in de arbeidsmarkt. Calibris Advies en het Leercentrum bij Lyvore werken nauw samen om de trajecten in de praktijk vorm te geven.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Onderzoekt of u in aanmerking komt voor blijvende intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Cerein
Cerein werkt nauw samen met het Leercentrum van Lyvore. Zij bieden een ‘hands-on’ leertraject voor woonmedewerkers gericht op welzijnsgerichte activiteiten binnen Lyvore.

Gemeente Amersfoort
Hier vindt u zorggerelateerde informatie in de gemeente Amersfoort.

Gemeente Baarn
Hier vindt u zorggerelateerde informatie in de gemeente Baarn.

Gemeente Soest
Hier vindt u zorggerelateerde informatie in de gemeente Soest.

HU
Studenten van de Hogeschool Utrecht brengen nieuwe inzichten, ontwikkelingen en ideeën binnen Lyvore. Tevens vanuit Lyvore een plek in Critical Friends van de HU: de werkplekbegeleider adviseert, ondersteunt en geeft feedback op de keuze voor en inhoud van praktijkopdrachten en performance van de student in de praktijk.

IVVU
Branche organisatie voor de regio Utrecht.

KlusPlus
Het KlusPlus-team van de Amerpoort biedt dagbesteding bij de Lyvore locatie Molenschot & Dealhoven in Soest. Mensen met een verstandelijke beperking doen allerlei klusjes met en voor ouderen. 

Ketenzorg Dementie Baarn-Soest
Ondersteunt mensen die last hebben van geheugenproblemen en verwardheid. Een casemanager biedt begeleiding en ondersteuning, geeft informatie en advies en helpt bij praktische zaken.

KiesBeter
Wijst u de weg in de zorg. Informatie van de overheid over goede kwaliteit van zorg. Lees over aandoeningen en behandelingen of bekijk en vergelijk kwaliteit van zorginstellingen.

MBO Amersfoort
Studenten vanaf niveau 2 brengen ons extra welzijn en zorg voor de cliënten bij Lyvore.

ROCMN
ROC Midden Nederland biedt goed afgestemde onderwijstrajecten aan, waar we onze leerlingen graag naar toe sturen. Passend bij het beleid en visie van Lyvore.

Sensara
Ontwikkelaar van slimme technologie voor ouderen.

SWOS
De Stichting Welzijn Ouderen Soest zet zich in voor senioren in Soest. Veel van het werk wordt door senioren uitgevoerd. De activiteiten zijn voor en door senioren, zij worden ondersteund door medewerkers van de SWOS.

Stichting Utrechtzorg
De arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 80 aangesloten deelnemers, waaronder Lyvore, zetten zij zich in voor een gezonde regionale arbeidsmarkt waarin alle zorg- en welzijnsorganisaties beschikken over voldoende en bekwaam personeel, nu en in de toekomst.

Vilans
Helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. In voor Zorg is onderdeel van Vilans dat zich bezig houdt met de kwaliteitsverbetering van zorg in verpleeghuizen. Partner in innovatieprojecten en ontwerper- en onderhoudspartner KICK protocollen.

Vitaliteitscoach Shark Fit en Vitaal
Shark Fit & Vitaal richt zich op de 4 hoofdaspecten van een fit en vitaal leven; voeding, beweging, ontspanning en mindset.

V&VN
V&VN is er voor verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundige specialist en zet zich in om de deskundigheid te bevorderen. Ook horen ze jouw stem ten aanzien van beroepsontwikkelingen.

Werkgevers Servicepunt regio Amersfoort
Het WSP is een samenwerking van het UWV WERKbedrijf regio Amersfoort met alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort, waaronder de gemeenten Amersfoort, Baarn en Soest. en Lyvore m.b.t. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

ZVE-Veiligheid
ZVE-Veiligheid is onze trouwe partner als het gaat om de BHV – trainingen voor geheel Lyvore.

Zilveren Kruis Zorgkantoor
Is de uitvoerder van de Wet langdurige zorg.