Stichting Vrienden van Elisabeth Park

Stichting Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth is ontstaan ​​en opgericht door mensen die zich in 1988 al betrokken voelden bij het toenmalige woonzorgcentrum. Op het terrein van het voormalige klooster zijn halverwege 2018 nieuwe locaties geopend voor mensen met dementie of een beperking op een prachtige plek in de bossen van Lage Vuursche.

Doelstelling

Solidariteit en waarde toevoegen aan het leven voor kwetsbare ouderen, is steeds leidend als drijfveer achter het bestaan ​​van de stichting. Doel van de stichting is het werven van gelden, onder meer via donateurs, giften, legaten en erfstellingen. Deze extra, financiële ondersteuning biedt mogelijkheden voor aanvullende voorzieningen, middelen en activiteiten voor de bewoners van Elisabeth Park. Door iedere keer de verlangens en wensen van cliënten voorop te stellen, worden keuzes weloverwogen en directe gemaakt. Iedere uitgave van uitgave werkelijk iets toe in de beleving van geluk en ontspanning van cliënten. Op deze manier wil Stichting Vrienden van Elisabeth Park nét dat beetje extra bieden dat het leven aangenamer maakt. We gunnen iedere cliënt meer momenten van onbezorgd genieten, bijzonder verwonderen en heerlijk ontspannen!

Hoofddoel

"Het voorlopige en recht van steun aan het verpleeghuis St. Elisabeth te Lage Vuursche en (groepen van) bewoners daarvan." Het bestuur streeft daarbij naar vooral wensen van de bewoners van Elisabeth Park het probleem dat niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden. De bestuursleden zijn vergoedingen die geen vergoeding ontvangen anders dan direct gemaakte kosten.

Activiteiten

In de jaarrekening staan ​​alle activiteiten beschreven. Graag benoemen we enkele projecten die door de Stichting Vrienden zijn gesteund en gerealiseerd. Zij hebben onder andere hun bijdrage geleverd door middel van:

  • Dagtochtjes met de “Hinnikwagen”
  • Aanschaf cliënten rolstoelbus
  • Nieuwe beplanting binnentuin
  • Aanschaf hersentrainer
  • Bekostiging optreden “Vergeet mij nietjes”
  • Aanschaf fietslabyrint

Steun ons

Bovenstaande projecten konden en kunnen alleen worden gerealiseerd door de financiële bijdragen van Vrienden en donateurs. Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Stichting Vrienden van St. Elisabeth steunen op vele manieren, passend bij uw mogelijkheden en wensen.
Draagt ​​u de cliënten ook een warme hart toe? Doe dan mee!

Eenmalig doneren
U kunt ook eenmalig doneren en uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer Stichting “Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth”: NL51 INGB 0652 6728 17.

Voordelige, periodieke schenkingen
Overweegt u de Stichting Vrienden van Elisabeth Park enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan bevelen we een periodieke schenkingsovereenkomst af te sluiten aan. Deze manier van doneren is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Bij een jaarlijks bedrag van ten minste vijf kalenderjaren is het belastingvoordeel het grootst. Voor bedrijven bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting die giftenaftrek mogelijk maakt.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting Vrienden zijn fiscaal aftrekbaar.

Gerelateerde bestanden

De beschikbare jaarrekening van de Vrienden van Elisabeth Park kunt u hier inzien.