Revalidatieteam

Bij Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland (GRMN) kunt u rekenen op de ondersteuning van een deskundig team. Hiervoor werkt GRMN intensief samen met de behandelaren van SilverRade. Ons revalidatieteam heeft veel ervaring met het behandelen en begeleiden van ouderen na een opname in het ziekenhuis en bestaat uit revalidatiezorgmedewerkers, Specialisten Ouderengeneeskunde (artsen) en behandelaren.

De Specialist Ouderengeneeskunde heeft de regie op uw revalidatie. Tijdens uw revalidatie zijn er twee of meer behandelaren die u begeleiden. Wie dat zijn, hangt af van de aanleiding waarvoor u komt revalideren en van de doelen die u met de revalidatie wilt bereiken. U kunt denken aan:

  • Revalidatiezorgteam
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut of bewegingsagoog
  • Logopedist
  • Diëtist
  • Maatschappelijk werk
  • Psycholoog
  • Muziektherapeut

De verschillende behandelaren van het revalidatieteam werken intensief samen. Wekelijks bespreken zij met elkaar uw voortgang. Met u bespreken we de vorderingen van uw revalidatie elke twee weken - of vaker, wanneer dat nodig is.