Binnen Lyvore, is samen met De Bilthuysen en De Brug, een coronateam ingesteld. Het coronateam komt twee keer per week (en vaker indien nodig) bij elkaar, volgt de richtlijnen van het RIVM, GGD en de Actiz en neemt hierop besluiten voor alle drie de organisaties. Vanuit het coronateam is er een contactpersoon verbonden aan regionale overleggen zoals het ROAZ. Zo beschikt het coronateam altijd over actuele informatie. Ook draagt het coronateam zorg voor juiste informatie naar alle doelgroepen, zoals de medewerkers, vrijwilligers, bewoners en 1e contactpersonen.

In het coronateam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zoals de directie, facilitair, zorginhoudelijk, beleid en communicatie. 

De kans op verspreiding verkleint door zo min mogelijk contact met andere mensen te hebben. Daarom attenderen we onze medewerkers en, daar waar het kan, de bewoners en cliënten op de noodzaak om hygiëneaspecten in acht te nemen, zoals:

  • veelvuldig en zorgvuldig handen wassen met zeep,
  • niezen/hoesten in de elleboogholte
  • éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes en daarna handen wassen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

De ontmoetingscentra hebben hun deuren inmiddels weer geopend voor bezoekers. Fijn dat bezoekers weer kunnen komen, met in achtneming de volgende richtlijnen:

  • De bezoeker is niet ziek en/of heeft geen corona gerelateerde klachten. Huisgenoten hebben geen corona gerelateerde klachten
  • Het Ontmoetingscentrum zal rekening houden met het toepassen van de algemene richtlijnen zoals het hanteren van de 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Groepen zullen kleiner zijn dan u gewend bent.

 

Met betrekking tot het vervoer van en naar het ontmoetingscentrum zijn een aantal richtlijnen vastgesteld:

  • Het heeft de voorkeur dat de mantelzorger of familie het vervoer naar en van de dagbesteding kan verzorgen. Als dat niet lukt, dan doen wij ons best om passend vervoer te regelen.
  • Het kan voorkomen dat de bezoeker tijdens het vervoer wordt gevraagd om een niet medisch mondkapje te dragen zoals in het openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat u in dit geval zelf zorgt voor een mondkapje.
  • De chauffeur begeleidt u buiten de taxi/bus niet naar de locatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ontmoetingscentrum.