Voor verwijzers

Samen met u biedt Lyvore uw patiënten de best mogelijke zorg aan. We doen dat op basis van een positieve samenwerking en heldere en complete informatievoorziening.

Werkdagen tussen 09:00 - 16:30 uur

Als er op dat moment sprake is van een spoedaanvraag of crisisopname, kunt u bellen naar onze cliëntadviseurs op (088) 356 00 88. Zij kunnen u direct informeren over de mogelijkheden waar nog plekken vrij zijn.

Werkdagen na 16:30 uur, ’s nachts of in de weekenden

Wanneer er op die tijden sprake is van een spoedgeval of crisissituatie, dan neemt u direct contact op met onze verpleegkundigen van het 24uurs bereikbaarheidsteam: (06) 10 00 91 35. Dit telefoonnummer is uitsluitend bedoeld voor de (huis)arts.

Van een crisissituatie is alléén sprake als uitstel van zorg kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Dat kan het geval zijn wanneer de toestand van de cliënt een acute, niet geplande opname noodzakelijk maakt of wanneer noodzakelijke mantelzorg plotseling wegvalt. Op de locatie Daelhoven heeft Lyvore één bovenregionale crisisplek beschikbaar. Een crisisopname kan op ieder moment plaatsvinden. Als (dienstdoende huis-) arts beoordeelt u of crisisopname noodzakelijk is.

Actuele wachttijden

De wachttijden voor bepaalde diensten of mogelijkheden bij Lyvore veranderen regelmatig. De wachttijden per 01 november 2019 geven een indruk waar u ongeveer op moet rekenen.

Kortdurend verblijf

Lyvore biedt de mogelijkheid van een kortdurende opname, voor een tijdelijk verblijf met zorg en behandeling. We hebben hiervoor enkele appartementen met standaardmeubilair gereserveerd. Het is mogelijk om (kleine) persoonlijke bezittingen mee te nemen. Voor een tijdelijke opname is een geldige indicatie nodig, waarop ook de maximale duur van de opname is aangegeven.

Voor een kortdurende opname neemt u contact op met onze cliëntadviseurs. Het telefoonnummer is (088) 356 00 88. U kunt ook e-mail sturen naar clientadvies@lyvore.nl of het  contactformulier invullen.

Telefoonnummers
alleen voor verwijzers

Met vragen over de inzet van thuiszorg, kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundigen van de verschillende teams.

Team Baarn
(06) 10 48 54 13

Team Soest
(06) 12 48 06 53

Team Soesterberg
(06) 22 05 59 61

Team Amersfoort
(088) 356 00 88

Voor overige vragen over een tijdelijke opnameplaats, geriatrische revalidatiezorg of hospicezorg kunt u terecht bij onze collega's van Cliëntadvies.

Voor het verwijzen van cliënten naar de specialisten ouderengeneeskunde of één van de andere behandeldisciplines van SilverRade kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van SilverRade (033) 4600541 of een mail sturen naar secretariaat.amersfoort@silverrade.nl

U vindt bij SilverRade de volgende disciplines: bewegingsagogen, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde.