Bewoners die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, kunnen wel bezoek ontvangen. Dit is een uitzondering op de nu geldende bezoekregeling.

Als u familielid/naast zich in de allerlaatste fase van zijn of haar leven bevindt, heeft u de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dit gaat altijd in overleg met de teamregisseur/teamcoach of manager zorg. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.

Een bewoner in de terminale fase zonder verdenking van besmetting met het coronavirus mag door maximaal twee dezelfde familieleden per dag worden bezocht.

Een bewoner in de terminale fase met een zware verdenking of een besmetting met het coronavirus mag door één dezelfde familielid per dag worden bezocht. Deze gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen.