We hanteren geen opnamestop. We bieden noodzakelijke zorg en daarbij is het van groot belang dat we cliënten blijven opnemen die echt niet langer thuis kunnen blijven wonen en deze zorg nodig hebben. Andere zorgorganisaties in de regio hanteren evenmin een opnamestop.

Nieuwe bewoners kunnen wel worden opgenomen met aangepaste regels:

  • Er wordt geen rondleiding gegeven,
  • Maximaal één persoon begeleidt de bewoner met inhuizen. Uiteraard wordt in overleg met het zorgteam het moment van inhuizen bepaald. Dit familielid wordt altijd ondersteund door medewerkers van de technische Dienst (TD). Het zorgteam schakelt de TD in. Medewerkers van de TD openen de deuren voor de verhuizing. U wordt vooraf geïnformeerd over de op dat moment geldende maatregelen.
  • Na het inhuizen is helaas geen bezoek toegestaan zolang deze maatregel van kracht is.