We hanteren geen opnamestop. We bieden noodzakelijke zorg en daarbij is het van groot belang dat we cliënten blijven opnemen die echt niet langer thuis kunnen blijven wonen en deze zorg nodig hebben. Op een afdeling of woning waar een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, wordt geen nieuwe bewoner ingehuisd.

Nieuwe bewoners kunnen wel worden opgenomen met aangepaste regels:

  • Het inhuizen van nieuwe bewoners mag met twee naasten gebeuren. De kamer/appartement mag weer volledig ingericht worden. Wel blijft gelden dat de familie de spullen bij de ingang van de locatie brengt en dat de technische dienst de spullen naar de kamer verhuist. De familie kan vervolgens rechtstreeks naar de kamer/appartement om de spullen uit te pakken.
  • Is uw familielid onlangs opgenomen beschikt hij/zij nog niet over al hun persoonlijke spullen? Neem dan contact op met het zorgteam wanneer u de rest van de spullen kunt komen brengen.

Nieuwe bewoners worden niet in quarantaine gezet, maar:

  • Wanneer een nieuwe bewoner is aangemeld om bij ons te komen wonen, spreekt cliënt-advies met u af thuis de quarantainemaatregelen in acht te nemen (volgens de richtlijnen van het RIVM).
  • Vóór opname wordt door cliënt-advies samen met de specialist ouderengeneeskunde ook nog een risico-inschatting gedaan en kan er alsnog besloten worden of een opname wel of niet door kan gaan of uitgesteld moet worden.
  • In de eerste week na de opname wordt u familielid extra gemonitord op eventuele klachten en/of symptomen en 2 x per dag getemperatuurd.