De Actiz (branchevereniging voor ouderenzorgorganisaties) geeft in haar aanvullende richtlijnen voor verpleeghuizen gesteld het advies om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg. Wij zien onze vrijwilligers als onbetaalde medewerkers die structureel praktische steun bieden. Zij hebben daarom tot op heden zelf de keuze om al dan niet te komen en een bijdrage te leveren aan de zorg en ondersteuning. Wanneer zij komen, zijn zij verplicht zich aan dezelfde maatregelen te houden als die worden gesteld voor medewerkers.