Vrijwilligers

Wij hechten veel waarde aan de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van de organisatie en niet meer weg te denken als ‘partner in de zorg’.De inzet van vrijwilligers levert direct of indirect een positieve bijdrage aan de zorg. Het omvat sociale, culturele, religieuze en beschouwende activiteiten die aansluiten bij de vraag van de cliënt, diens achtergrond en beleving.

Bij Lyvore is het vrijwilligerswerk op zodanige wijze ingevuld, dat zij een volwaardige plaats heeft in de zorg- en dienstverlening van de cliënt. Het vrijwilligerswerk verhoudt zich op juiste wijze ten opzichte van de professionele zorg.

Activiteiten

Wilt u als vrijwilliger ook rechtstreeks kennismaken met onze cliënt? Dan kunt u zich aanmelden en ook uw steentje bijdragen door samen te wandelen, een kop thee te drinken, te dansen, of muziek luisteren, een (geheugen)spelletje te doen of te ondersteunen bij een andere dagactiviteit.Spreekt het u aan om ook toegevoegde waarde te geven aan het dagelijks leven van de cliënten? Neem dan contact op met een coördinatoren vrijwilligerswerk (088) 356 00 00. Of kijk direct even naar de vrijwilligersvacatures.

Cliëntenraad

Iedere locatie van Lyvore heeft een cliëntenraad die bestaat uit vrijwilligers, zoals de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) dat voorschrijft. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (CCR) die de collectieve belangen van onze cliënten behartigt. In de CCR zitten afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn daarna herkiesbaar.
De CCR heeft regelmatig overleg met de directie van Lyvore.

De cliëntenraden van de locaties gaan na wat er leeft onder onze cliënten en zorgen voor een goede informatievoorziening naar de achterban. Voor de lokale cliëntenraad is de inbreng en betrokkenheid van cliënten en hun vertegenwoordigers onmisbaar.

Wilt u meer weten over de manier waarop u in een cliëntenraad van Lyvore actief zou kunnen zijn? Onze collega’s geven graag duidelijk antwoord op uw vragen (088) 356 00 00.