Welzijn

We worden ouder. Iedere dag opnieuw. Ouder worden geeft ons de gelegenheid het leven te ontdekken, mensen te leren kennen en onszelf te ontwikkelen. Terwijl we dat doen, heeft het verstrijken van de jaren ook andere consequenties.

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met beperkingen. Onze mogelijkheden te werken, te bewegen en te communiceren worden op den duur kleiner. Voor de één is een beetje praktische ondersteuning voldoende om het leven waardevol en waardig te houden, een ander heeft daar dag en nacht hulp bij nodig.

Gezond, vitaal en zelfstandig

Natuurlijk blijft u graag zo lang mogelijk gezond en vitaal, actief en zelfstandig. Minstens zo belangrijk voor uw welzijn is een netwerk van (klein)kinderen, familie, buren en vrienden. Door met hen in verbinding te staan, blijven we betrokken bij de samenleving. Het is een belangrijk gegeven, maar niet vanzelfsprekend. Door mogelijkheden te creëren, waarbij u (bijvoorbeeld op Het Ontmoetingscentrum) in de gelegenheid wordt gebracht anderen te ontmoeten, wil Lyvore een bijdrage leveren aan uw welzijn.

Verlangens en behoeften

Onder welzijn verstaan we: het lichamelijke en geestelijke welbevinden van mensen. Hoe we ons voelen, hangt af van verschillende factoren. Uw woonomgeving, financiële middelen, mobiliteit en de mogelijkheid een beroep te doen op anderen heeft grote invloed op uw welbevinden. Hoe welzijn wordt ervaren hangt ook af van sociale factoren, zoals het hebben van zinvolle relaties. Tot slot wordt een groot deel van uw welbevinden ervaren door gevoelens,  zoals vreugde en dankbaarheid of juist angst, verdriet en leegte.

Zorg van waarde

U ontmoet Lyvore wanneer u voor belangrijke keuzes staat. Die keuzes gaan over praktische hulp of zorg die voor u noodzakelijk is. Bij Lyvore dragen we graag bij aan de waarde van uw leven. We houden ons niet alleen bezig met uw beperkingen, de praktische hulp die u zoekt of de medische begeleiding die u nodig hebt. We voelen ons betrokken bij alles wat de waarde van uw leven kan bepalen. Vóór alles gaat het ons om wie u bént.

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon van Lyvore  bent u altijd welkom. Het is fijn af en toe met iemand van gedachten te wisselen over uw vragen, teleurstellingen in relaties, of  met gevoelens van miskenning bij zorg medewerkers. Schroom niet en vraag een gesprek aan.