Casemanager dementie

Geheugenproblemen doen zich meestal niet van de ene op de andere dag voor. Iedereen vergeet wel eens wat en daardoor is het niet eenvoudig om vast te stellen wanneer er écht iets aan de hand is.

Dementie

Dementie is een sluipend proces, waarbij al vanaf het begin een zorgvuldige begeleiding nodig is. Samen met een aantal organisaties in de regio en Alzheimer Nederland maakt Lyvore deel uit van de Ketenzorg Dementie. De organisaties zijn erop gericht goede, volledige en samenhangende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die zelf, of in hun directe omgeving, te maken krijgen met dementie. De casemanager dementie heeft hierin een centrale rol.

De casemanager dementie

Binnen de Ketenzorg Dementie is de casemanager dementie uw aanspreekpunt. Met al uw vragen op het gebied van dementie kunt u bij hem of haar terecht. De casemanager geeft u en de mensen om u heen informatie, deskundig advies en begeleiding. Hij of zij weet de weg als het gaat om zorg en ondersteuning in uw regio. De casemanager staat u gedurende het hele ziekteproces bij en overlegt regelmatig met uw huisarts en andere hulpverleners. De casemanager dementie:

  • geeft advies, informatie en ondersteuning;
  • bespreekt samen met u welke zorg en begeleiding u nodig heeft;
  • gaat regelmatig na of u de juiste zorg en begeleiding krijgt;
  • regelt de hulp- en zorgverlening.

De diagnose

Om vast te stellen of er bij u of bij iemand in uw naaste omgeving sprake is van dementie, is een afspraak met de huisarts altijd de eerste stap. De huisarts zal zelf de diagnose stellen of regelen dat u een uitnodiging ontvangt voor een afspraak met de geheugenpoli in het ziekenhuis.

Delen

Locaties

Hfst 14 (12.0)
Het Ontmoetingscentrum Baarn

Op locatie Santvoorde vindt u Het Ontmoetingscentrum Baarn. Hier kunt u ook terecht voor specialistische dagbehandeling voor ouderen met een vorm van dementie.

Mevrouw Staat In Restaurant
Het Ontmoetingscentrum Soest

Op locatie Molenschot vindt u Het Ontmoetingscentrum Soest. Hier kunt u terecht voor dagbesteding voor ouderen met en zonder indicatie.

Kaarten Aan Tafel (8)
Zorg aan huis Soesterberg

Voor de meeste mensen is er geen betere plek dan thuis. Daarom organiseren we samen met uw mantelzorgers, ondersteuning en thuiszorg zoveel mogelijk dichtbij huis.

Dames In Restaurant
Het Ontmoetingscentrum Amersfoort

Het Ontmoetingscentrum Amersfoort biedt zowel specialistische dagbehandeling voor ouderen met een indicatie als evenementen waar iedereen vanuit Amersfoort welkom is.

Bij De Dierenweide
Zorg aan huis Soest

Voor de meeste mensen is er geen betere plek dan thuis. Daarom organiseren we samen met uw mantelzorgers, ondersteuning en thuiszorg zoveel mogelijk dichtbij huis.

Zorg Aan Huis Medicijn Uitleg
Zorg aan huis Baarn

Voor de meeste mensen is er geen betere plek dan thuis. Daarom organiseren we samen met uw mantelzorgers, ondersteuning en thuiszorg zoveel mogelijk dichtbij huis.