Studenten Leerhuis Lyvore vertellen over hun ervaringen

“Ik leer het vak zo veel beter omdat ik niet eerst theorie moet leren”

Praktijkgerichte opleiding

In september 2019 zijn zes studenten gestart met het Leerhuis Lyvore. Met het leerhuis bieden Lyvore en MBO Amersfoort gezamenlijk een zeer praktijkgerichte opleiding waarmee studenten in 1 opleiding zoals het diploma Verzorgende IG als het diploma Maatschappelijke Zorg niveau 3 kunnen behalen. De zes studenten vertellen gepassioneerd hoe zij de eerste leerperiode hebben beleefd bij Leerhuis Lyvore, locatie Santvoorde in Baarn.

Leervragen rondom thema bejegening

  • “Hoe houd ik rekening met de privacy van bewoners als ik hen ga wassen?”
  • “Hoe ga ik met bewoners om die vanwege hun ziekte mij uitschelden en hoe zorg ik dat ik het niet persoonlijk maak?”
  • “Hoe ga ik om met bewoners die vanuit hun eigen autonomie geen medicijnen willen nemen, ik kan het niet dwingen?”
  • “Hoe ga ik om met een bewoner die ernstig COPD heeft en toch blijft roken?”

Zomaar een steekproef uit de professionele vragen en dilemma’s die voortkomen uit het thema bejegening, ofwel, omgaan met elkaar. Het bijzondere aan deze vragen is dat ze gesteld worden door een groep van de aanwezige jonge eerstejaars studenten aan de praktijk gestuurde leerroute van MBO Amersfoort binnen Lyvore, Santvoorde. Zes studenten die nog maar 12 weken geleden zijn begonnen.

Vanaf dag 1 in de praktijk aanwezig

Jennifer, Dolga, Siebrigje en Marla ronden op 11 december 2019 hun eerste periode bij Leerhuis Lyvore bij Santvoorde af en presenteerden aan elkaar en de leercoaches wat zij geleerd hebben en wat hun volgende leervragen zijn. Vanaf dag 1 zijn zij in de praktijk aanwezig, doen zij ervaring op en komen zij op belangrijke en persoonlijke leervragen waar zij theorie bij gaan leren rondom een van tevoren vastgesteld thema.

“Ik leer het vak zo veel beter omdat ik niet eerst theorie moet leren zonder dat ik weet over wie het gaat”.

Het is bijzonder te zien hoe Jennifer, Dolga, Siebrigje en Marla bevlogen zijn geraakt door de zorg en welzijn (VIG/ MZ) en de bewoners en hoe graag zij het vak goed willen leren.


Heel Santvoorde Leert

Elke 10 weken staat een thema centraal voor de studenten. Maar ook voor de collega’s zorg, ontmoetingscentrum, technische dienst te noemen die werken binnen Santvoorde is er nog voldoende te leren over het thema. Elke maandagochtend rond koffietijd is er ruimte en tijd voor de studenten en aanwezige collega’s om samen te leren. In de eerste 10 weken stond het thema Bejegening centraal. Vanaf 9 december is dat het thema Veiligheid. Studenten hebben foto’s gemaakt van situaties die zij onveilig vinden en zij presenteerden dit aan de collega’s en locatiemanager. Gespreksstof en leerpunten genoeg daarna om het werk voor bewoners en elkaar veiliger te maken!

Vragen of belangstelling?

Voor de opleiding die start in september 2020 hebben we nog enkele plekken vrij voor de VIG/MZ-opleiding. Daarnaast is er ook plaats voor de helpende Zorg&Welzijn opleiding. 

Informatie via Jeannet van Deuveren, opleidingsadviseur Lyvore (zie rechts voor de contactgegevens)