Werken & Leren

Voor een expertisecentrum als Lyvore is het belangrijk dat we de benodigde deskundigheden en vaardigheden leren, op peil houden en vergroten. De kwaliteit van onze organisatie groeit als we de talenten van onze mensen ontwikkelen en mogelijkheden bieden om door te stromen. Bovendien krijgen medewerkers meer plezier in hun werk en een beter carrièreperspectief

Lyvore stelt ieder jaar een uitgebreide scholingsagenda op met scholingen en workshops waaraan medewerkers kunnen deelnemen.

Lyvore is een leerbedrijf

Lyvore is gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Daarnaast zijn we een erkende opleidingsplaats voor specialist ouderengeneeskunde. Wij bieden de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) opleidingsroute aan, waarmee we zelf leerlingen opleiden tot gediplomeerd Verzorgende IG zorg & welzijn niveau 3. In het kader van loopbaanontwikkeling kun je bij Lyvore met een BBL-opleiding vanaf niveau 2 doorgroeien naar niveau 3, 4 en zelfs 5.

Stage bij Lyvore

Bij Lyvore bieden we stagemogelijkheden als je de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgt voor niveau 2 t/m 5 verzorgende/ verpleegkundige. Ook stagiairs vanuit de opleidingen Welzijn, zijn van harte welkom. Onze leerafdeling is een innovatief stageconcept, waarbij studenten van verschillende niveaus samen een afdeling runnen. Ook doktersassistenten, fysiotherapeuten, psychologen en artsen in opleiding kunnen bij Lyvore stage lopen.

Ons opleidingsteam

Onze opleidingsadviseurs ondersteunen samen met drie praktijkopleiders het opleidings- en ontwikkelingstraject van alle medewerkers. De praktijkopleiders bewaken de voortgang, geven advies en begeleiden en coachen de werkbegeleiders.

Opleiding of stage

Wil je meer weten over opleidings- en stagemogelijkheden bij Lyvore? Het opleidingsteam geeft graag duidelijk antwoord op je vragen.

Het opleidingsteam is te bereiken via (088) 356 00 00.