WijkLeerbedrijf

Een stagiair als hulp in huis

Kunt u in huis niet meer alles zelf? Of kent u iemand anders die thuis wat eenvoudige hulp nodig heeft, bij de afwas of de boodschappen of gewoon gezelligheid in de vorm van een praatje of spelletje doen bijvoorbeeld? De stagiairs van WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier staan klaar om u te helpen en zo ervaring op te doen in de praktijk. Aan de hulp van een stagiair zijn voor u geen kosten verbonden.

WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier

Met het WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier willen zorg, welzijn en onderwijs in Amersfoort schooluitval voorkomen en jongeren aan het werk helpen. Stagiairs van het WijkLeerbedrijf leren en werken in de wijk en doen ervaring op die aansluit bij hun opleiding in zorg en welzijn. Zij helpen u bij allerlei klusjes, waar u moeite mee hebt, maar waarvoor u geen indicatie Zorg aan huis krijgt.

De stagiairs zijn afkomstig van MBO scholen, waar ze de opleiding Helpende Zorg en Welzijn volgen. Ervaren beroepskrachten zorgen voor de stagebegeleiding.

De initiatiefnemers zijn:

Lyvore, Calibris, gemeente Amersfoort en de MBO- en VMBO onderwijsinstellingen: Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort Zorg en Welzijn, Vakcollege Amersfoort en Prisma College.

WijkLeerbedrijf

Wilt u weten wat het WijkLeerbedrijf Amersfoort Soesterkwartier voor u kan betekenen? 

Het WijkLeerbedrijf geeft graag duidelijk antwoord op uw vragen en is te bereiken via (06) 301 164 31.