Kleinschalig wonen

Voor mensen met een vorm van dementie en mensen met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte heeft Lyvore kleinschalige woonvormen gecreëerd in een huiselijke omgeving.

Voor mensen met dementie

Speciaal voor mensen met dementie heeft Lyvore kleinschalige woonvormen gecreëerd; een huiselijke omgeving met maximaal zes tot acht bewoners.

U woont in een kamer die u zelf kunt inrichten, afhankelijk van de ruimte die er is. Een hoog-laag bed is standaard aanwezig. In de gemeenschappelijke huiskamer ontmoet u de andere bewoners. Een vast team van deskundige medewerkers is dagelijks aanwezig. 's Nachts is altijd een verzorgende uit één van de zorgteams op de locatie aanwezig. Indien nodig kan deze medewerker een beroep doen op een verpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde.

Dagbesteding begint al op het moment dat u uit bed komt. U wordt indien mogelijk actief betrokken bij de dingen van alledag. Daarbij kunt u denken aan het doen van of betrokken zijn bij de huishoudelijke taken die gedaan moeten worden. Net als thuis, ondernemen we activiteiten, zoals de maaltijden voorbereiden, stof afnemen, de planten verzorgen, dweilen, enz. En ook rond de tafel zitten in gesprek met elkaar over het nieuws, het menu en/of gebeurtenissen die plaatsvinden, hoort hierbij. De mogelijkheden hiervoor zijn onder meer afhankelijk van persoonlijke situaties en de  fase van dementie van de bewoners. Uw familie en ook vrijwilligers kunnen hier een actieve rol in vervullen. Zorgmedewerkers hebben hier niet altijd tijd voor. Uitgangspunt is dat u, binnen uw mogelijkheden, zo lang mogelijk bezig kan zijn met gewone, alledaagse handelingen.

Voor mensen met een lichamelijke beperking

Als het door lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte niet langer mogelijk is thuis te blijven wonen, kunt u met de juiste indicatie van het CIZ verhuizen naar één van de locaties van Lyvore.

U vindt hier een aangename en veilige woonomgeving in de vorm van een eigen appartement met sanitair en kitchenette. U bepaalt voor een groot deel zelf de inrichting van uw appartement. Voor uw dagelijkse begeleiding, verzorging en verpleging staat een woonzorgteam voor u klaar.

Woont u op een locatie van Lyvore, dan verzorgen we, als u dat wenst, uw maaltijden en doen we tegen betaling de boodschappen en de was. Aanvullend kunt u zorg en service op maat regelen.

Voor mensen met lichamelijke beperkingen én een niet aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld ten gevolge van een beroerte of andere hersenziekte, heeft Lyvore de Wiekslag Boerenstreek in Soest. Dit is een kleinschalige woonvorm met in totaal twintig appartementen verdeeld over drie verdiepingen. U woont in een appartement met kitchenette en ruime doucheruimte. Wiekslag Boerenstreek heeft veel algemene voorzieningen, zoals een Grand Café met keuken, een wasserette, een open haard en een ruime tuin met terras.

Actieve betrokkenheid familie en vrienden

Hoe we de bezigheden, de ontspanning en de gezelligheid precies vormgeven, bespreken we graag met u en uw familie en vrienden. De mensen in uw directe omgeving zijn méér dan alleen een belangrijke gesprekspartner, zij blijven een actieve rol spelen bij de invulling van uw dagelijks leven. Wilt u hierover in gesprek of vraagt u zich af welke mogelijkheden Lyvore voor u heeft, bel met één van onze cliëntadviseurs.

Specialistische zorg

Lyvore stemt de medische behandeling en zorg die u nodig heeft zorgvuldig met u af. Als bewoner kunt u een beroep doen op medische deskundigheid van de arts en de specialist ouderengeneeskunde, maar bijvoorbeeld ook op therapeutische behandeling van een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist. Ook zijn er psychologen en maatschappelijk werkenden in dienst en kunt u een beroep doen op geestelijk verzorgers. Welke behandeling u nodig heeft, wordt in overleg met u en indien aan de orde uw vertegenwoordiger, bepaald door de arts. De genoemde behandelaren werken samen in de behandeldienst, SilverRade geheten. Zij werken nauw samen met medewerkers in de zorg.

Delen