Clienttevredenheidsonderzoek

Lyvore stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Jaarlijks toetsen wij de tevredenheid van cliënten. De gegevens uit dit onderzoek zijn voor ons de uitgangspunten om de zorg en dienstverlening te verbeteren. We willen ons blijven ontwikkelen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en behoeften. We nodigen u dan ook van harte uit deel te nemen aan ons onderzoek met betrekking tot de huishoudelijke zorg van Zorg aan huis en vragen u het cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen. Uw ervaring en uw mening zijn voor ons van waarde! 

Via onderstaande link komt u de bij de vragenlijst. We danken u hartelijk voor uw medewerking.

Clienttevredenheid huishoudelijke zorg