Clienttevredenheid

Lyvore stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Jaarlijks toetsen wij de tevredenheid van cliënten. De gegevens uit clienttevredenheidsonderzoeken zijn voor ons de uitgangspunten om de zorg en dienstverlening te verbeteren. We willen ons blijven ontwikkelen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en behoeften.

Als u gebruik maakt van de huishoudelijke hulp van Zorg aan huis nodigen we uit deel te nemen aan ons onderzoek en het clienttevredenheidsonderzoek huishoudelijke zorg in te vullen. Uw ervaring en uw mening zijn voor ons van waarde!