Individuele begeleiding thuis

Zorg aan huis biedt individuele begeleiding aan cliënten in nauwe samenwerking met de Casemanager Dementie. Bijvoorbeeld om de wachtende periode naar Het Ontmoetingscentrum te overbruggen, of om de mantelzorger te ontlasten. De begeleiding is van tijdelijke aard. 

Individuele begeleiding thuis kan ter ondersteuning op verschillende manieren worden ingezet:

  • Als u hulp nodig heeft bij het leren leven met een handicap,
  • Als u ondersteuning nodig heeft bij lichamelijke en psychische beperkingen,
  • Als u moeite heeft met het structureren van de invulling van uw dag,
  • Als u het lastig vindt contact te zoeken met mensen in uw omgeving,
  • Als het u niet langer lukt uw huishouden te organiseren.

Als u bovenstaande voorbeelden uit uw eigen situatie herkent, kan het zijn dat u behoefte heeft aan individuele begeleiding thuis.

Indicatie voor individuele begeleiding verloopt via de Wijkverpleegkundige en valt onder de WMO. Ook met een WLZ-indicatie komt u in aanmerking voor Individuele begeleiding thuis.

Direct contact met

Het Ontmoetingscentrum Amersfoort
(033) 460 05 44

Het Ontmoetingscentrum Baarn
(06) 222 943 71

Het Ontmoetingscentrum Soest
(06) 300 019 53


Ook kunt u het contactformulierer gebruiken.