Interview Doesjka Reijn, ouderenadviseur en verhuiscoach voor senioren bij Welzijn Baarn

Zorg voor mensen met dementie, de professionals aan het woord

Als ouderenadviseur geef ik ondersteuning op verschillende levensgebieden. Vaak is een verandering in de leefsituatie de aanleiding om contact met mij op te nemen.

 

Meestal is er iets in de woonsituatie,  lichamelijke-  of geestelijke gezondheid veranderd waardoor verschillende praktische zaken minder te overzien zijn. Soms moet er een hulpmiddel ingezet worden. De vragen die bij de ouderenadviseur terecht komen zijn leeftijd gerelateerd. Te denken valt aan informatie over een alarmketting, een vraag over zorg of een aanpassing in de zorg, daginvulling, eenzaamheid, wonen, bewegen en mobiliteit. Voor advies over veilig wonen, voor nu en/of in de toekomst, kan ik als verhuiscoach met een inwoner meedenken. Voor vragen over wonen wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en dan kijken we naar de wensen en mogelijkheden. Alleen al door het gesprek met elkaar te voeren komt er een proces op gang.  Het is heel waardevol om op die manier voor te bereiden op de toekomst. Door op tijd hierover het gesprek aan te gaan en erover na te denken, biedt de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken.

 

Doesjka Reijn, ouderenadviseur en verhuiscoach voor senioren bij Welzijn Baarn

In deze tijd van corona is het voor iedereen schakelen. Vooral telefonisch gingen de contacten door en kon ik lopende casussen op afstand monitoren en coördineren. Ik heb in die eerste periode geen signalen gehad van bijzonderheden met betrekking tot verandering van de geestelijke gezondheid,  vergeetachtigheid, verwardheid en  dergelijke. In dat geval had ik de signalen besproken met huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts en casemanagement dementie, of zorgverleners die al betrokken waren bij de inwoner. Signalen oppakken en er iets mee doen blijft essentieel voor iedereen die hier mee te maken krijgt. Bekendheid blijven geven aan dementie, de signalen, hoe iemand te benaderen en waar hulp te vragen, heeft prioriteit.

Gelukkig kunnen de huisbezoeken, volgens de richtlijnen van het RIVM, nu weer. Dit is voor de inwoners en ook voor het netwerk erg fijn. Als ouderenadviseur is dit de meest praktische manier om alles wat er speelt, boven water te krijgen. Je ziet iemand, hoe die beweegt, hoe het in het huis is en je hebt de tijd om zaken door te spreken. Soms signaleer ik hierdoor dingen waardoor verdere stappen wenselijk zijn. Dit kan betrekking hebben op een (hoge) leeftijd en leeftijd gerelateerde vergeetachtigheid, het kan ook wijzen op de eerste tekenen van dementie. In overleg met de inwoner en het netwerk adviseer of ondersteun ik bij deze stappen.  De samenwerking met andere zorgverleners is goed en binnen de ketenzorg dementie zijn er korte lijnen waardoor er snel tot actie over kan gaan. Dit bevorderd het welzijn van de inwoners en ook het netwerk is hierbij geholpen.

Er moet aandacht blijven voor een dementievriendelijke samenleving, zodat ook mensen met dementie zich thuis voelen in onze samenleving.

Dit interview is onderdeel van de reeks Zorg voor mensen met dementie, de professionals aan het woord. Deze reeks is uitgebracht vanuit Ketenzorg Dementie Baarn-Soest in het kader van Wereld Alzheimerdag op 21 september 2020. Ketenzorg Dementie Baarn-Soest zorgt voor de ondersteuning van inwoners in Baarn en Soest met dementie en de mensen daar om heen.