Interview Marloes Luijken, dagbestedingscoach bij Welzijn Baarn en Projectleider Een tegen eenzaamheid Baarn

Zorg voor mensen met dementie, de professionals aan het woord

Als dagbestedingscoach heb ik regelmatig contact met de casemanagers dementie. Wanneer een inwoner in Baarn de diagnose dementie heeft gekregen, wil dat niet per definitie zeggen dat iemand (meteen) naar de dagbesteding gaat. Ik kijk samen met de inwoner (en zijn of haar naasten) naar een zinvolle daginvulling die past bij de wensen en mogelijkheden.

Een voorbeeld hiervan is inloop De Ontmoeting bij Lyvore, in locatie Santvoorde in Baarn. Deze inloop is laagdrempelig, er wordt gezamenlijk koffie gedronken, met elkaar gesproken en wie er behoefte heeft aan deelname aan een activiteit, kan dit doen. De inloop is 2 ochtenden per week open en gratis toegankelijk. Wanneer iemand dit wenst, kan ik een eerste keer meegaan om samen kennis te  maken.

 

Marloes Luijken, dagbestedingscoach bij Welzijn Baarn en Projectleider Een tegen eenzaamheid Baarn

In de coronatijd was het uiteraard niet mogelijk deze inloop te bezoeken. Ook alle andere activiteiten en vrijwilligerswerk lagen stil. Om het contact te onderhouden, heb ik deze periode veel gebeld met mensen. Soms beperkten praatjes zich tot het weer, soms kregen gesprekken een diepere laag. En vaak was er ook een concrete en praktische vraag; bijvoorbeeld hulp met boodschappen doen of behoefte aan een maatje om mee te wandelen (met inachtneming van de 1.5 meter).

Vanuit mijn rol vind ik het belangrijk om te kijken naar wat wél kan. En als dat soms betekent dat er iets geregeld of georganiseerd moet worden om iets voor elkaar te krijgen, dan zetten we daar samen de schouders onder. Uitdagingen zijn er om genomen te worden en er op deze manier voor te zorgen dat mensen met dementie vanuit hun talenten en krachten mee kunnen blijven doen.

Het hebben van contacten en  een zinvolle dagbesteding, is voor mensen met (beginnende) dementie en hun netwerk van belang. Mee blijven doen in de maatschappij, erbij horen en daarin geaccepteerd worden, betekent dat er aandacht voor moet blijven in onze samenleving, zodat er kennis en begrip is. Het aantal ouderen neemt de komende jaren enorm toe, omdat we met z’n allen steeds ouder worden. Het aantal mensen met dementie stijgt hierdoor ook.

Informatievoorziening en voorlichting hierover, binnen de gemeente en landelijk, is belangrijk. Zo kunnen bijvoorbeeld buren, marktkooplieden en bedrijven de signalen herkennen en hier op een goede manier mee omgaan.

Dit interview is onderdeel van de reeks Zorg voor mensen met dementie, de professionals aan het woord. Deze reeks is uitgebracht vanuit Ketenzorg Dementie Baarn-Soest in het kader van Wereld Alzheimerdag op 21 september 2020. Ketenzorg Dementie Baarn-Soest zorgt voor de ondersteuning van inwoners in Baarn en Soest met dementie en de mensen daar om heen.