Tarieven

In Nederland hebben we diverse wetten die de zorg en de financiering daarvan regelen. Een groot deel van de kosten komt voor rekening van de overheid, maar in veel gevallen betaalt u ook een eigen bijdrage. Wat de kosten voor u precies zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, de zorg die u nodig heeft, uw ziektekostenverzekering en uw indicatie.

Wettelijke regelingen - eigen bijdrage

De meeste kosten voor zorg worden betaald uit het budget voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Voor de WMO en WLZ betaalt u een eigen bijdrage volgens de eigen bijdrageregeling, welke door het CAK gëind wordt. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en brengt die ook bij u in rekening. Woont u nog thuis en maakt u gebruik van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of koopt u particulier zorg in, dan is het Lyvore die de kosten bij u in rekening brengt.

Medewerkers van Cliëntadvies kunnen u op weg helpen om inzicht in uw eigen bijdrage te krijgen. Meer informatie is ook te vinden op de volgende websites:

Over de WMO kunt u meer informatie krijgen bij het WMO-loket van uw gemeente.

Prijslijst Lyvore

De zorg en ondersteuning van Lyvore vallen voor een groot deel onder de hierboven genoemde wettelijke regelingen. Daarnaast zijn er aanvullende producten en diensten die u op eigen kosten bij ons kunt kopen. Het overzicht tarieven 2021 geeft u meer informatie.