Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

De medewerkers van Lyvore doen iedere dag hun uiterste best om goede zorg, ondersteuning en diensten te verlenen. Toch is het mogelijk dat u misschien niet altijd tevreden bent. Dit kan gaan over een ontevreden gevoel met betrekking tot het gedrag van een medewerker, of omdat u ervaart dat u onheus bent behandeld.

Het kan ook iets heel anders zijn, waardoor u niet tevreden bent: bijvoorbeeld een negatieve ervaring met de zorg of onze service. Of het betreft een ongemak in relatie tot de woning. Het uiten van een voor u teleurstellende ervaring, willen we stimuleren. Het kan namelijk een kans blijken die we willen benutten. Zo willen we onze zorg en dienstverlening telkens beter afstemmen op de vragen en wensen van cliënten.

In al deze situaties kan het soms moeilijk zijn dit te bespreken met de mensen om wie het gaat, zelfs als u hulp krijgt van iemand uit uw omgeving. Mocht u dit gevoel van ongenoegen ervaren, willen we graag naar u luisteren. U kunt zelf deze gevoelens delen bij de vertrouwenspersoon, maar het is ook mogelijk dat uw familie of vrienden behoefte hebben aan ondersteuning en advies.

De vertrouwenspersoon bij Lyvore hoopt in zo’n situatie dat u contact opneemt. Dan kan zij de ervaring delen, bemiddelen en eventuele klachten mogelijk oplossen. We streven er naar de eventueel verstoorde relaties zo goed mogelijk te herstellen.

Toch hopen we dat u eerder bij ons komt met uw ervaringen; voordat u een negatief gevoel ontwikkelt rondom een bepaalde situatie, bent u welkom bij onze vertrouwenspersoon. Het is fijn af en toe met iemand van gedachten te wisselen over uw vragen of teleurstellingen in de relatie met medewerkers of de geboden zorg.

Wilt u weten wat de vertrouwenspersoon of onze klachtenfunctionaris voor u kan betekenen? Dan hopen we dat u geen schroom ervaart en contact opneemt met mw. Rina van der Linde (06) 23 36 84 55. Of u stuurt een e-mail sturen naar r.vanderlinde@lyvore.nl. Ondanks zorgvuldige afstemming, kan het voorkomen dat zij onverhoopt niet bereikbaar is, dan kunt u ook een algemeen bericht sturen via het contactformulier.