Welzijn

Bij Lyvore dragen we graag bij aan de waarde van uw leven. We houden ons niet alleen bezig met uw beperkingen, de praktische hulp die u zoekt of de medische begeleiding die u nodig hebt. We voelen ons betrokken bij alles wat de waarde van uw leven kan bepalen. Vóór alles gaat het ons om wie u bént.

Verlangens en behoeften

Onder welzijn verstaan we: het lichamelijke en geestelijke welbevinden van mensen. Hoe we ons voelen, hangt af van verschillende factoren. Uw woonomgeving, mobiliteit, de mogelijkheid een beroep te doen op anderen en het hebben van zinvolle relaties, heeft grote invloed op uw welbevinden. Door mogelijkheden te creëren, waarbij u in de gelegenheid wordt gebracht anderen te ontmoeten, wil Lyvore een bijdrage leveren aan uw welzijn. Zo bent u bijvoorbeeld van harte welkom op één van onze ontmoetingscentra, in het restaurant of in de huiskamer van uw locatie.

Relaties zijn belangrijk

Minstens zo belangrijk voor uw welzijn is een netwerk van (klein)kinderen, familie, buren en vrienden. Door met hen in verbinding te staan, blijven we betrokken bij de samenleving. Het is een belangrijk gegeven, maar niet vanzelfsprekend. Voor een mantelzorger zijn ontwikkelingen in uw gezondheid vaak zeer impactvol. Om ook hen te begeleiden in dit proces, bieden we diverse cursussen en verschillende bijeenkomsten aan, waarover we zeer positieve feedback ontvangen.

Maatschappelijk werker en vertrouwenspersoon

Bij de maatschappelijk werker van Lyvore bent u altijd welkom. Het is fijn af en toe met iemand van gedachten te wisselen over uw vragen, ervaringen, uw teleurstellingen in relaties of uw gevoelens. Schroom niet en vraag een gesprek aan bij de maatschappelijk werker. Het kan ook zijn dat u een gesprek wenst dat nog meer vertrouwelijk van aard is. Zo’n gesprek kan gaan over een ontevreden gevoel met betrekking tot het gedrag van een zorgmedewerker, of omdat u ervaart dat u onheus bent behandeld. We verzoeken u in zo’n situatie contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. Het uiten van een voor u teleurstellende ervaring, er over met elkaar in gesprek gaan, is essentieel voor uw welzijn en voor ons een belangrijke kans onze zorg en service te verbeteren.

Client Leest De Krant 2
Ontmoetingscentra

De ontmoetingscentra in Soest, Baarn en Amersfoort zijn er voor iedereen.

DSC01583
Ontmoetingsgroepen

Met een indicatie bent u welkom bij één van onze gespecialiseerde ontmoetingsgroepen.

Vrijwilligers Coordinator In Gesprek
Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers helpen u in het verwerken en accepteren van veranderende omstandigheden.

Meneer Op De Rug Aan Tafel
Vertrouwenspersoon

Worstelt u met een dilemma en of bent u niet tevreden over de zorg? De vertrouwenspersoon adviseert, informeert en bemiddelt.

Wijkverpleegkundige
Casemanager Dementie

De casemanager dementie weet de weg als het gaat om zorg en ondersteuning in uw regio.

Geestelijk Verzorgers
Geestelijk verzorgers

Een goed gesprek met een geestelijk verzorger kan wonderen doen. Een afspraak is snel geregeld.

Thuiswonen Met Echtpaar
Zorg en behandeling

Wanneer u bij ons woont, revalideert of zorg aan huis ontvangt, kunt u voor onderzoek, advies, begeleiding of behandeling terecht bij ons advies- & behandelcentrum SilverRade.

Maaltijd
Maaltijdservice

De maaltijdvoorziening van Lyvore bereidt dagelijks heerlijke menu’s waaruit u kunt kiezen.

Smakelijk Eten
Restaurant

Lekker eten en drinken is belangrijk, het is één van de dingen die het leven mooi maakt.